07. 05. 2016 Zodpovedné podnikanie

Ari Weinzweig: Zapojte do biznisu všetkých zamestnancov a dosiahnete skvelé výsledky

Sú čísla vo vašom podniku záhadou pre bežných zamestnancov? Chcete mať väčšie zisky či spokojnejších zamestnancov? Prejdite na Open Book Management!

Prečo by ste v spoločnosti mali „otvoriť knihy“?

Ak ešte nie ste oboznámení s pojmom Open Book Management, tak termín „open book“ znamená to, že podnik aktívne zdieľa všetky finančné informácie o biznise s každým, kto v danej organizácii pracuje. A pod každým rozhodne nemyslíme iba šéfov či účtovníkov podniku. „Open Book Managemet je o tom, že každý sa zúčastňuje na prevádzke podniku. Je najmä o ľudskom pochopení toho, ako celá organizácia funguje, o zodpovednosti a spolupráci, a tiež o prevzatí iniciatívy. Je to o radosti zo spolupráce a o spoločnom úsilí vyhrať. Je o porozumení, ktoré pomáha každému z nás zapadnúť do organizácie. A môžem tiež potvrdiť, že je to i viac zaujímavé a zábavné a navyše vďaka Open Book Managementu firma i lepšie funguje,“ hovorí Ari Weinzweig, spolumajiteľ spoločnosti Zingerman’s. V spoločnosti Zingerman’s funguje Open Book Management už vyše desať rokov a teší sa veľmi pozitívnej spätnej väzbe. O jeho prínosoch, ale i úskaliach vám na základe vlastných skúseností porozpráva už 17. mája na konferencii CEE CSR Summit 2016 sám Ari Weinzweig.

Nezabudnite sa registrovať na CEE CSR Summit 2016.

Benefity Open Book Managementu v kocke

Aby sme vás však troška „navnadili“ na našu konferenciu, zoznámime vás veľmi stručne s benefitmi, ktoré Open Book Manažment môže priniesť vašej firme. Zingermani ich prezentujú nasledovne:

1. Prináša lepšie výsledky

„V Zingerman’s robíme skvelú prácu v rámci Open Book Manažmentu a ja vám môžem so sebavedomím povedať, že pomocou otvorených financií dosahujeme dobré, často až skvelé výsledky,“ tvrdí Ari Weinzweig. Napriek tomu, že tento koncept nie je úplne dokonalý, môže priniesť zlepšenie v takmer každej oblasti vášho biznisu, či už sú to tržby, služby, cash flow či kvalita potravín. Ako je to možné? Aj vďaka zdravému selskému rozumu. Ľudia na vedúcich pozíciách totiž často nie sú schopní priniesť jednoduché riešenia pre každodenné problémy. Naopak, radoví zamestnanci, ktorí sa vyskytujú v daných situáciách každý deń, majú nezriedka oveľa hodnotnejšie riešenia. Preto čím viac ľudí zapojíte do vedenia organizácie, je vysoko pravdepodobné, že dosiahnete lepšie (nielen finančné) výsledky.

2. Buduje záväzky

„Keď učíme na našich ZingTrain manažérskych seminároch, mnoho účastníkov sa nás pýta, ako motivujeme našich zamestnancov. Naša odpoveď je však vždy rovnaká – my ich nemotivujeme. Oni motivujú sami seba a našou úlohou je len poskytnúť im čo najlepšie prostredie, aby mohli sami seba motivovať smerom k najvyšším cieľom,“ vysvetľuje Ari. Základom je tak vytvoriť v podniku prostredie, ktoré môže znamenať zmenu k lepšiemu pre vedenie organizácie, pre každého zamestnanca a jeho kolegov, pre komunitu a životné prostredie, i pre organizáciu ako celok. Práve Open Book Manažment poskytuje tieto možnosti tým, že búra bariéry medzi jednotlivými kompetenciami a poskytuje tak ľudom možnonosť každodenne ovplyvňovať veci v podniku. Všetci zamestnanci sa tak môžu cítiť byť zmysluplnou súčasťou organizácie bez ohľadu na ich vek, postavenie, titul či skúsenosti. „Keď to správne funguje, je úžasné sa pozerať na výsledky,“ dopĺňa Ari. Navyše takto nastavené firemné prostredie a hodnoty sú tiež skvelým nástrojom, ako prilákať nových ľudí, ktorí sa chcú zapojiť, učiť a pozitívne prispieť k úspechu celej firmy.

3. Vedie k lepším rozhodnutiam

Pointou tohto benefitu je, že nikto nerobí stále správne rozhodnutia. Najmä, ak nemá dobré informácie. „Taktiež rôzne informácie vedú k rôznym úrovniam stresu, ktorý potom vedie ľudí k tomu, že robia rozdielne rozhodnutia. Predstavte si napríklad, že zákazník sa sťažuje poprednému zamestnancovi na vysokú cenu produktu. Ak je to jediný tlak, ktorý zamestnance cíti, tak sa bude správať ospravedlňujúco, alebo v najhoršom prípade, bude súhlasiť so zákazníkom, že ceny sú príliš vysoké. A to nie je práve správna cesta, ako si získať dlhodobých zákazníkov. Namiesto toho je preto potrebné, aby každý zamestnanec mal hlbšie informácie, aby si vedel efektívne poradiť aj s takýmto problémom,“ vysvetľuje ďalej Ari. Aj preto je veľmi dôležité, aby všetci zamestnanci vedeli o finančných a iných nformáciách o podniku a vedeli tak zákazníkom každú situáciu vhodne vysvetliť.

O ďalších výhodách Open Book Managementu, novátorského prístupu v moderných firmách, sa dozviete z úst samotného Ariho na našej konferencii CEE CSR Summit v Starej Tržnici Bratislave. Nezabudnite sa registrovať, počet miest je obmedzený a zostávajú nám posledné vstupy.

 

Autorka: Tatiana Čaplová na základe podkladov od Zingerman’s

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111