11. 03. 2015 Nadácia Pontis

Automobilka rozdelí 80-tisíc

O podpore projektov rozhodne hodnotiaca komisia.

TEPLIČKA NAD VÁHOM -Kórejská automobilka rozdelia 80-tisíc eur medzi projekty tých neziskoviek, združení či klubov, ktoré odporučia jej zamestnanci. Žiadateľ o dotáciu musí v elektronickom formulári uviesť meno zamestnanca, ktorý projekt odporúča, prípadne uviesť, ako sa bude zapájať do projektu a prečo projekt odporúča. Žiadosť o grant je potrebné podať do 1. apríla cez webový portál www.darca.sk.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111