22. 08. 2013 Nadácia Pontis

Až 5 530 eur ste darovali v 24-hodinovej on-line zbierke pre Dobrú krajinu

Ľudia sa spojili, aby podporili 9 organizácií a ich projekty, ktoré menia Slovensko k lepšiemu.

Ľudia z nitrianskeho Ttriptychu premenili nelegálnu skládku na nezávislé centrum kultúry Hidepark.

Slováci včera v prvej 24-hodinovej on-line zbierke pre Dobrú krajinu vyzbierali spolu 5530 eur. Spoločne sa spojili, aby podporili 9 organizácií a ich projekty, ktoré menia Slovensko k lepšiemu. Online zbierku pre Dobrú krajinu organizovala Nadácia Pontis v spolupráci s Rádiom Expres.

Do 24-hodinovej on-line zbierky sa včera zapojilo deväť organizácií, ktoré získavajú podporu na svoje projekty na online darcovskom portáli DobraKrajina.sk. Slováci mohli podporiť Alianciu Fair-play, OZ Odyseus, Člověka v tísni, ArtEst – polyestetické vzdelávanie znevýhodnenej mládeže, Bratislavské regionálne ochranárske združenie, Nezábudku – združenie na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými deťmi a mladistvými, Maják, Klub Detskej Nádeje a združenie Triptych, ktoré nelegálnu skládku v Nitre premenilo na kultúrne centrum.

Dobrá krajina mení Slovensko k lepšiemu

„Naším cieľom bolo ukázať, že darovanie cez internet je jednoduché a na to, aby sme menili našu krajinu k lepšiemu niekedy stačí spojiť sily a nezostať ľahostajný. Cez DobraKrajina.sk teraz môžu darcovia sledovať, čo sa bude ďalej diať s projektmi, ktoré v 24-hodinovke podporili,“ vysvetľuje Anka Podlesná, programová manažérka Nadácie Pontis.

Najviac on-line darcov získalo občianske združenie Nezábudka, ktoré sa v Senci už 17 rokov venuje ťažko zdravotne postihnutým deťom a mládeži. Ľudia zo združenia spoločne s rodičmi cez internet vyzbierali 1438 eur. Jeden darca im daroval až 100 eur. „Ľudia, ktorých sme na ulici oslovili, reagovali rôzne. Niektorí boli apatickí, väčšinou sa nám však venovali matky s deťmi. Jedným z on-line darcov bol majiteľ reštaurácie, ktorý už naše združenie pozná a dôveruje nám,“ povedala Ildikó Madarászová zo združenia.

Daroval až 500 eur

Aj napriek nedôvere a apatii ľudí voči zbierkam sa Klubu Detskej Nádeje z Bratislavy podarilo získať najvyšší dar v sume 500 eur. Štedrý Slovák kedysi pôsobil v organizácii, ktorá sa venuje deťom s kardiologickými ochoreniami ako dobrovoľník. „Podporili nás však aj neznámi ľudia,“ vysvetlila zástupkyňa klubu Mária Horníková. Vyzbierané peniaze poputujú na víkendový pobyt pre deti so srdcovými ochoreniami, ktoré musia žiť s obmedzeniami a často nemôžu robiť to, čo ostatné deti.

OZ Nezábudka peniaze od darcov využije na rehabilitáciu a arteterapiu svojich klientov. „Je veľmi dôležité, aby neostávali izolovaní. Potrebujú sa socializovať a byť v kolektíve. Aj vďaka našim terapiám sa už jeden autistický chlapec naučil rozprávať a ďalší plávať,“ vysvetľuje riaditeľka Nezábudky. Vďaka zariadeniu si môžu oddýchnuť aj rodičia detí, ktorí sa o ne nepretržite starajú.

Zapojilo sa 9 neziskoviek

V rámci 24-hodinovky pre Dobrú krajinu sa darilo aj Aliancii Fair-play, ktorá včera v Bratislave zorganizovala prechádzky po miestach, ktoré zaváňajú korupciou. Ľudia z občianskeho združenia BROZ uskutočnili výlety do Sovieho lesa v Bratislave a záujemcom hovorili o záchrane Dunajských luhov. Košické Divadlo Hopi hope zapája mentálne postihnutých mladých a dáva im ďalší zmysel. Člověk v tísni chce naďalej pokračovať vo vzdelávaní detí z rómskych osád prostredníctvom dobrovoľníkov, aby v budúcnosti mohli žiť dôstojný život. V Majáku zo Zdoby pri Košiciach sa už roky venujú hluchoslepým mladým, ktorí aj napriek svojmu postihnutiu dokážu maľovať obrazy, venujú sa hypoterapii a od septembra budú vďaka darcom Dobrej krajiny navštevovať špeciálny rehabilitačný bazén na rozvíjanie jemnej i hrubej motoriky. OZ Odyseus v 24-hodinovke získal financie na vydávanie časopisu Intoxi, ktorý je jediným časopisom na pomoc ľuďom závislým od drog či pracujúcim v sexbiznise. Tím z Triptychu vyzbieral na pešej zóne v Nitre peniaze na unimobunky, ktorými chce zastrešiť časť nezávislého kultúrneho centra Hidepark na zelenej lúke.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111