02. 12. 2015 Filantropia

Banskobystrickí policajti sa učili posunkovať, aby sa dorozumeli s Nepočujúcimi

Policajti sa učili, ako sa dorozumieť s Nepočujúcimi pri vybavovaní či vystavovaní nových dokladov, pri vyšetrovaní krádeže a podobne.

Policajti prichádzajú do kontaktu s Nepočujúcimi a potrebujú sa s nimi dorozumieť. Hoci to na prvý pohľad nevidieť, Nepočujúci a sluchovo postihnutí ľudia majú často problém dorozumieť sa s okolím. Nerozumejú zákonom a komunikácia s nimi je často iná ako s ľuďmi, ktorí počujú.  Aj preto sa skupina banskobystrických policajtov zúčastnila kurzov posunkového jazyka. Cieľom kurzov bolo priblížiť policajtom svet Nepočujúcich, naučiť účastníkov základné posunky, ale aj informovať ich o rozdieloch medzi svetom počujúcich a Nepočujúcich a prekonať tak komunikačnú bariéru s ľuďmi so sluchovým postihnutím.

Policajti chcú využiť nadobudnuté poznatky nielen v práci

Policajtom sa venovala profesionálna tlmočníčka posunkového jazyka, Ľubica Šarinová, ktorá ich oboznámila so základmi posunkového jazyka. Zároveň si spolu precvičovali situácie, ako sa dorozumieť s Nepočujúcimi pri vybavovaní či vystavovaní nových dokladov, pri vyšetrovaní krádeže a podobných situáciách. Mnohí si doteraz neuvedomovali, ako to majú Nepočujúci náročné a že ide o bariéru, ktorá sa nedá prekonať, kým sa o ňu nepokúsi počujúca väčšina. Mnohí účastníci kurzu sa zhodli na tom, že už na základnej škole by sa deti mali učiť základy posunkovania. „Kurz do bodky naplnil naše očakávania a pevne veríme, že všetky získané a nadobudnuté poznatky či skúsenosti budú využité pri komunikácii so sluchovo postihnutými osobami, ale nielen pri plnených služobných povinností, “ uviedli účastníci školenia. 

Kurzy sa konali z iniciatívy banskobystrickej organizácie OZ INNITOR, ktorá sa venuje podpore na úseku výcviku, tréningom, mentorovaniu a osvete policajtov. Keďže Nadácia Pontis dlhodobo organizuje bezplatné kurzy posunkové jazyka, OZ INNITOR nás oslovil, či by bolo možné takýto kurz zorganizovať aj pre policajtov prvého kontaktu, ale aj z ďalších špecializovaných útvarov. 

Na Slovensku tvoria sluchovo postihnutí asi 1% obyvateľstva

Niektorí sa ako Nepočujúci narodia, iní stratia sluch postupne. Mnohí z nich aj napriek svojmu hendikepu úspešne podnikajú, študujú na vysokých školách a snažia sa žiť plnohodnotný život.  Nadácia Pontis sa už niekoľko rokov venuje ľuďom so sluchovým postihnutím na Slovensku. Podpora Nepočujúcich funguje najmä cez podporu Nadačného fondu Telekom. Cez program Hľadáme ďalší zmysel sme pomáhali Nepočujúcim so zakladaním vlastného podnikania, vďaka čomu vznikla sieť deaf kebabov (v ktorých pracujú Nepočujúci) na Slovensku, Nepočujúci si založili kaviareň, kozmetické štúdio a rôzne iné malé biznisy. V súčasnosti pomáhame rodinám s deťmi so sluchovým postihnutím, ktoré navštevujú priamo v ich rodinnom prostredí špeciálne pedagogičky. Program Mobilný pedagóg pomáha rodinám, ktoré často nevedia, ako svoje dieťa so sluchovým postihnutím rozvíjať /často sa stáva, že Nepočujúce deti sa narodia práve počujúcim rodičom. Nedávno sme spustili aj program Onlinetlmocnik.sk, cez ktorý môžu Nepočujúci pri riešení problémov na úrade, hľadaní si podnájmu alebo u lekára či na polícii, zavolať cez Skype online tlmočníkovi.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111