17. 06. 2014 Zodpovedné podnikanie

Bayer: Veda má budúcnosť

Projekt firmy Bayer zvyšuje záujem študentov o prírodovedné odbory.

Súčasťou projektu je aj konferencia, kde študenti prezentujú svoje riešenia pred porotou ©Bayer

V rámci celosvetovej iniciatívy firmy Bayer Making Science Make Sense funguje už od roku 2011 pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR a Slovenskej akadémie vied program Veda má budúcnosť. Cieľom projektu je zvýšiť atraktivitu prírodovedných a technických odborov na základných a stredných školách.

„Neustály pokles záujmu žiakov o prírodovedné odbory vnímame ako vážnu hrozbu pre Slovensko. Tento trend, a ním aj nedostatok technicky a prírodovedne vzdelaných absolventov, dlhodobo nepriaznivo ovplyvňuje ekonomický rozvoj Slovenska a jeho konkurencieschopnosť,“ uviedol Frank Held, generálny riaditeľ firmy Bayer pre Českú a Slovenskú republiku.

Začiatkom júna boli ocenení tohtoroční víťazi. Na prvom mieste sa umiestnila Stredná odborná škola chemická Vlčie hrdlo s projektom Vývoj a testovanie enzýmovej metódy.

„Teší nás, že práve naši odborníci, naši zamestnanci sú tými, ktorí pedagógom základných a stredných škôl, ale predovšetkým mladej generácii sami ukazujú, aké príležitosti a možnosti prírodovedné odbory prinášajú pre zlepšovanie kvality života,“ dodal Frank Held.

Čo všetko sa študenti naučia

V praxi projekt prebieha formou aktívnej spolupráce firiem so školami:

  • V rámci stretnutí Deň v živote firmy študenti na vlastnej koži spoznajú, ako funguje medzinárodná firma zameraná na inovácie a výskum v oblasti prírodných vied v slovenskom prostredí, čomu sa jej pracovníci venujú, aké problémy riešia, čo k svojej práci potrebujú.
  • V bloku s názvom Tvorba životopisov a príprava na pohovor sa študenti priamo vo firme naučia, ako sa pripraviť na prijímací pohovor. Taktiež si ho môžu s personalistami nanečisto vyskúšať. Odborníci ďalej konzultujú, ako by mal vyzerať správny životopis a ako sa nasmerovať na budúcu kariéru v oblasti prírodných vied.
  • Na stretnutiach Veda v praxi účastníci preskúmajú vedu tvárou v tvár s odborníkmi a vedcami zo Slovenskej respektíve Českej akadémie vied.

Na záver nasleduje odborná konferencia, kde študentské projekty súťažia o priazeň členov poroty, ale cez internetové hlasovanie aj o priazeň širokej verejnosti.

Do projektu je v súčasnosti zapojených 125 veľkých firiem a 170 škôl. Znamená to viac ako 700 žiakov a takmer 200 učiteľov v Čechách a 200 žiakov a 14 učiteľov na Slovensku.

Zdroj: Bayer

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111