06. 07. 2015 Zodpovedné podnikanie

Bezpečnosť na prvom mieste

Hutníckej firme U. S. Steel Košice nie je ľahostajná ani bezpečnosť rodín jej zamestnancov.

V panvovej hale návštevníci videli opravu žiaruvzdorných výmuroviek paniev a miešačov.

Hutnícka firma U. S. Steel Košice zorganizovala 6. júna už po štvrtýkrát podujatie Family Safety Day – Kde pracuje môj otec, moja mama. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je v tomto priemyselnom podniku prioritou číslo jeden. Spoločnosť o nej denne rozpráva a prijíma množstvo opatrení na dosiahnutie nulovej úrazovosti. Cieľom Family Safety Day je ukázať aj rodinám zamestnancov, aké dôležité je nielen pri práci, ale aj doma, pri športe či inej aktivite rozmýšľať a konať bezpečne.

Pre takmer 6 000 účastníkov bolo pripravených niekoľko desiatok rôznych aktivít a atrakcií. Vidieť mohli tekuté železo pri odpichu z vysokej pece, niekoľkotonové zvitky, panvy a iné špeciálne hutnícke zariadenia. Mohli si vyskúšať žiaruvzdorné ochranné obleky či skúmať pod mikroskopmi nezvyčajné materiály. Hovoriť o bezpečnosti je dôležité v každom veku, no najmä deti môžu zo správneho postoja k bezpečnosti profitovať v celom svojom živote.

Zdroj: U. S. Steel Košice

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111