26. 05. 2016 Nadácia Pontis

Bezplatný právny tréning s Profesiou

Prihláste sa na bezplatný právny tréning, ktorý sa uskutoční v rámci Maratónu dobrovoľníctva 8.6.2016

Prihláste sa na bezplátný právny tréning v oblasti ochrany osobných údajov

Advokáti : právnici z firmy Profesia

Kapacita: 30

Miesto: Kníhkupectvo Martinus (2. posch.), Obchodná 26, 811 06 Bratislava

Čas: 8.6.2016, 9:00 – 12:00

CHCEM SA PRIHLÁSIŤ

 

Čoho sa tréning týka?

V roku 2013 vláda prijala zákon o ochrane osobných údajov, ktorý bol o rok na to novelizovaný. Tréning ponúka predstavenie tohto zákona spolu s jeho novelizáciou, opis jeho pôsobnosti (na koho sa vzťahuje) a dôležitých inštitútov, ktoré upravuje, napr. rôzne bezpečnostné prvky ochrany osobných údajov ako bezpečnostné projekty, zodpovedné osoby, súhlas so spracovaním osobných údajov a podobne. Dozviete sa tiež o povinnostiach, ktoré z tohto zákona vyplývajú voči Úradu na ochranu osobných údajov (nahlasovanie a registrácia informačných systémov) s prihliadnutím na možné sankcie v prípade nesplnenia zákonných požiadaviek. Advokáti sa tiež zamerajú na zodpovedanie vašich vopred zaslaných otázok v tejto oblasti.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111