03. 03. 2015 Nadácia Pontis

Bicykle v meste aj tofu. Vyberte najlepšiu firmu

Biznis sa dá robiť inak.

http://hn.hnonline.sk/inspiracie-724/bicykle-v-meste-aj-tofu-vyberte-najlepsiu-firmu-673888

 Dokazujú to aj slovenské firmy nominované na Cenu verejnosti Via Bona Slovakia za rok 2014.

Nadácia Pontis už pätnásť rokov oceňuje najlepšie slovenské firmy spomedzi tých, ktoré robia pre svoje okolie niečo navyše. Vďaka portálu HNonline.sk môžete aj vy rozhodnúť, ktorá firma tento rok získa Cenu verejnosti Via Bona Slovakia za rok 2014. Pozrite si ich príbehy a zahlasujte za najlepší! Hlasovanie verejnosti trvá do 22. 3. 2015.

Skvelý zamestnávateľ: DeutschMann Internationale Spedition

Firma pôsobí na juhovýchode Slovenska v regióne, kde je vysoká nezamestnanosť. Vytvorila systém vzdelávania Progres Board, v rámci ktorého zriadila vlastnú akadémiu a motivuje ľudí viac sa vzdelávať. Aj vďaka nemu sa zamestnanci dostávajú na vyššie pozície. V rámci akadémie majú k dispozícii videozáznamy zo seminárov s rôznymi školiteľmi, odborných konzultantov či video kurzy. Firma v súčasnosti ponúka zamestnancom 72 kurzov, ktoré sú zamerané na rôzne oblasti pôsobenia firmy. Ukončenie kurzu je zverejnené na tabuli, kde aj kolegovia vidia, kto je aktívny. Výsledkom je, že zamestnanci na sebe pracujú, majú výborné pracovné výsledky a mnohí sa usilujú o kariérny rast. Dokonca začali študovať aj tí, ktorí sa netajili laxným prístupom k štúdiu. Priemerný vek zamestnancov je 28 rokov. Firma vzdelávaním supluje to, čo im nedala škola. Výsledkom je aj lepšia kvalita života zamestnancov, keď si môžu dovoliť viac ako predtým.

Férový hráč na trhu: FiloTomasik – www.debnickari.sk

Malá firma vznikla vďaka nápadu dvoch mladých ľudí, ktorí prišli s myšlienkou priniesť kvalitnejšie produkty na stôl ľuďom. Spojili lokálnych dodávateľov so zákazníkmi, ktorým každý deň prinášajú kvalitné bio ovocie, zeleninu a iné produkty. Debnickari.sk stavajú na kvalite, výnimočnom prístupe a dôvere. Pomáhajú nielen miestnym farmárom, ale tiež uľahčujú prácu ženám pri ich starostlivosti o rodiny. Priniesli nový spôsob nakupovania a získavania potravín z overených zdrojov. Zákazníkom uľahčujú výber a umožňujú prístup k bio produktom, dodávatelia zasa majú bližšie k ľuďom. Viac ako 1 000 ľuďom zmenili spôsob nakupovania. V roku 2014 uskutočnili viac ako 3 500 rozvozov a stali sa nenahraditeľnou súčasťou ich životov. Každá jedna transakcia, ktorú uskutočnia, je spojením kvality, výnimočného prístupu a dôvery.

Zelená firma: Cyklokuriér Švihaj Šuhaj

Švihaj Šuhaj poskytuje ekologické kuriérske služby v Bratislave a Košiciach. Využívaním výhradne bicyklov znižuje emisie CO2 na nulu. Dbá tak o životné prostredie a kvalitu ovzdušia v oboch mestách. Spoločnosť pred dvoma rokmi prišla s myšlienkou zásobovania prevádzok na bratislavskej pešej zóne, ktorá sa realizuje väčšinou dodávkami. Tie znečisťujú ovzdušie, sú hlučné, poškodzujú dlažbu a ohrozujú chodcov. Švihaj Šuhaj dnes zásobuje známu bratislavskú kaviareň Foxford, chránenú kaviareň s pekárňou Zrnko a pražiareň kávy Samay Coffee na pešej zóne. Najčastejšie prepravuje kávu, koláče, nápoje, ovocie, zeleninu, chlieb, kávovary, knihy a iné.

Podporovateľ dobrovoľníctva: bnt attorneys-at-law

Advokátska kancelária poskytla počas minulého roka viacero bezplatných pro bono služieb. Jednou z úspešných bola spolupráca s občianskym združením Ulita, ktoré sa venuje deťom a mladým z marginalizovaných skupín v Bratislave. Advokáti pomáhali v prípade porušenia zmluvy zo strany dodávateľa, ktorý nedokončil stavbu detského ihriska. Hoci so stavbou začal, aj napriek prevzatej zálohe ihrisko nedokončil. Firma postupne prestala so združením komunikovať. Aj preto sa OZ Ulita zapojilo do programu Advokáti Pro Bono pri Nadácii Pontis. Advokátska kancelária sa vzhľadom na urgentnosť prípadu ujala. Stavebná firma odmietla s právnikmi akýmkoľvek spôsobom komunikovať, ale vďaka riešeniu podobných prípadov v minulosti sa združeniu v spolupráci s bnt podarilo súdny spor vyhra

Dobrý partner komunity: Embraco Slovakia

Embraco Slovakia pôsobí v regióne, ktorý je vstupnou bránou do Slovenského raja. Aby tento kúsok raja prinášal potešenie aj ďalším, vzali si tému ochrany životného prostredia za svoju. Od roku 2008 rozbehli grantový program zameraný na envirovzdelávanie – Cenu Embraco za ekológiu. Kým v prvých ročníkoch sa zameriavali najmä na podporu základných škôl v okrese Spišská Nová Ves, od roku 2012 do programu zapájajú aj materské školy z mesta Spišská Nová Ves. V tomto školskom roku po prvýkrát podávali projekty aj škôlky z celého okresu. Projekty už začínajú prekračovať hranice ekologických tém. Čoraz viac do aktivít zapájajú nielen samotných žiakov, ale aj komunitu, a sú obohatené o diverzitu a inklúziu rôznych žiakov. V rámci všetkých 6 ročníkov Embraco podporilo projekty 20 škôl a 6 škôlok sumou 32 289 eur. Pozitívne bolo ovplyvnených vyše 6 000 ľudí v okrese.

Zodpovedná veľká firma: Partizánske Building Components – SK

Oddanosť, vzájomný rešpekt, inovácie, angažovanosť a dôkladnosť – to sú hodnoty spoločnosti Partizánske Building Components, výrobcu strešných okien, svetlovodov a strešných výlezov pod značkou VELUX. Firma chce byť najlepším zamestnávateľom v regióne. Vo všetkých výrobných halách a v sklade sú napr. vytvorené oddychové miestnosti. Vo výrobe sa zamestnanci počas pracovnej zmeny menia aspoň na 4 pracovných pozíciách tak, aby minimalizovali jednostranné pracovné zaťaženie a zvyšovali koncentráciu pri práci. Pri výbere nepriameho materiálu zohľadňujú dodávateľov z Partizánskeho a okolia, čím podporujú zamestnanosť v Trenčianskom kraji. Spoločnosť má zavedený a certifikovaný systém environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001:2004. Pri svojich rozhodnutiach postupujú transparentne a v súlade s prijatým etickým kódexom, čo sa odráža napr. pri informovanosti zamestnancov o rozhodnutiach manažmentu, obsadzovaní voľných pracovných miest, ale aj pri výbere dodávateľov. Podporujú miestne iniciatívy a prispievajú k skvalitňovaniu života v meste.

 

Zodpovedná malá/stredná firma: ALFA BIO

Prinášať ľuďom zdravie na stôl.“ S týmto cieľom firmu v roku 1980 založil Ján Lunter starší a odvtedy sa úspešne venujú výrobe sójových potravín. Firma svojim zamestnancom vytvára podmienky pre fyzickú aj psychickú pohodu v práci a osobnom živote, čoho dôkazom je, že 31 % zamestnancov vo firme pracuje viac ako 10 rokov. V komunite sú dobrým partnerom cez osvetovú činnosť a finančnú podporu rôznorodých aktivít. Ekologické správanie je viditeľné vo všetkých fázach výrobného procesu. Vybudovali si vlastnú studňu, čím nezaťažujú mestský rezervoár v záťažových obdobiach. Použitú vodu recyklujú a viacnásobne využívajú. V roku 2014 inštalovali automatický veľkokapacitný list na papier a plasty. Spoločnosť má už vyše 10 rokov vlastnú CNG stanicu. Vďaka vozidlám na zemný plyn dosahuje zníženie emisií CO2 až o 25 % oproti benzínu a až do 40 % nákladov oproti konvenčným pohonným látkam. Na zlepšenie starostlivosti o zákazníkov v roku 2014 zaviedli Call centrum.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.