05. 03. 2015 Zodpovedné podnikanie

Boj proti detskej práci

Detská práca sa týka aj firiem podnikajúcich vo vyspelých krajinách. Zodpovedné sú totiž aj za svojich dodávateľov.

©Zoriah/flickr.com

Na svete je približne 168 miliónov pracujúcich detí. Pracujú, aby si privyrobili a mohli prežiť. Firmy deti zamestnajú z dôvodu lacnejšej ceny práce, čím znižujú svoje výrobné náklady. Deti pracujú za nižšiu hodinovú mzdu ako riadni pracovníci a dostávajú zaplatené za nižší počet hodín ako odpracovali. Otázne sú aj podmienky, v akých pracujú. V súčasnosti, keď sa čoraz viac presadzujú princípy zodpovedného podnikania a zvyšovania blahobytu spoločnosti, narastajú aj aktivity zabraňujúce detskej práci.

Jednou z nich je vytvorenie štandardov, ktoré sa zameriavajú na spoločenskú a sociálnu zodpovednosť organizácie a na kontrolu pracovných podmienok. Je ňou napríklad norma SA 8000 vydaná neziskovou organizáciou SAI (Social Accountability International). V nej je zakotvená požiadavka, podľa ktorej spoločnosť nesmie zamestnať osobu mladšiu ako 15 rokov (existujú však krajiny, v ktorých je hranica znížená na 14 rokov). Ďalšou normou je  AA 1000 Asurance standard spoločnosti Account ability. Od roku 2010 k nim pribudla aj norma ISO 26000 vydaná spoločnosťou The International Organisation for Standardization. Nejde však o normu, ktorá sa dá certifikovať,  má skôr podporný charakter a snaží sa napomôcť spoločnostiam, aby k svojej činnosti pristupovali zodpovedne z ohľadom na verejné blaho.

Avšak ani zavedenie systému na predchádzanie zamestnávania detí nezaručí, že firma alebo jej dodávatelia skutočne nebudú deti zamestnávať. Pred niekoľkými mesiacmi obletela svet správa,  že dodávateľ súčiastok do mobilných telefónov spoločnosti Samsung, ilegálne najal neplnoletých pracovníkov. O to je táto správa prekvapivejšia, že krátko pred odhalením vydal Samsung  svoju ročnú správu o udržateľnom rozvoji, kde deklaroval, že audit už po druhýkrát nenašiel ani jedného neplnoletého zamestnanca vo viac ako 130 dodávateľských továrňach. Zlyhala aj prevencia vo forme ID skenerov, ktoré mali počas prijímania nových zamestnancov overiť totožnosť a vek uchádzačov a zabrániť tak zamestnaniu detí. Samsung však prijal okamžité rozhodnutie, aby preukázal nulovú toleranciu voči detskej práci. Pozastavil dodávanie súčiastok od tejto továrne a ak sa preukáže, že obvinenia sú pravdivé, rozviaže s nimi obchodné styky.

Napriek vysokému číslu stále pracujúcich detí sa situácia každým rokom zlepšuje. Aktivity medzinárodných organizácií vrátane OSN, aktivity vlád, zamestnávateľov, dobrovoľníkov a občianskych združení napomáhajú znižovať počet neplnoletých pracovníkov. Ich činnosť šíri povedomie o tejto problematike a vytvára štandardy v spoločnosti. Vďaka tomu sa od roku 2000 znížil počet pracúcich detí o jednu tretinu, z celkového počtu 246 miliónov. To, že svet je na správnej ceste k eliminácií detskej práce dokazuje aj to, že práve najvýraznejší pokles bol zaznamenaný od roku 2008 a očakáva sa, že bude ďalej pokračovať.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111