14. 04. 2014 Nadácia Pontis

Boj s korupciou treba začať zvrchu

Designovaný prezident SR Andrej Kiska a generálny riaditeľ Slovenských elektrární Paolo Ruzzini hovoria pre HN o korupcii a zodpovednom podnikaní

Najväčšia prekážka zodpovedného podnikania na Slovensku? Korupcia, tvrdí šéf Slovenských elektrární Paolo Ruzzini. Spoločnosť, ktorú vedie, získala titul Zodpovedná veľká firma v súťaži ViaBona Slovakia. Organizovala ju NadáciaPontis, Hospodárske noviny boli jej hlavným mediálnym partnerom. Boj s korupciou treba začať zvrchu

Designovaný prezident SR Andrej Kiska

Mnohé firmy získavajú ocenenie ViaBona za etické správanie sa voči zamestnancom, obchodným partnerom, za potláčanie korupcie a transparentné podnikanie. Do akej miery nedodržiavanie týchto zásad sťažuje u nás podnikanie?                                                      

Firmy si kladú otázky, či sa vôbec majú uchádzať o štátne zakázky, či majú šancu vyhrať. Žiaľ, politické nominácie do vrcholných pozícií v štátnych firmách, či nemocniciach spôsobujú, že ich hospodárenie nie je také transparentné ako by v dobrých firmách malo byť. Korupcia je jeden z najväčších problémov našej spoločnosti. Výrazne ovplyvňuje podnikateľské prostredie.

A čo korupcia v eurofondoch?

Dosahuje obludné rozmery. Je jedným z faktorov, ktorý znechucuje čestných a poctivých ľudí na Slovensku podnikať.

Dá sa proti tomu u nás efektívne bojovať?                                                                                                                                        

Boj proti korupcii sa musí stať prioritou spoločnosti. Ale žiaľ, na Slovensku je vidieť, ako je politika prerastená s biznisom. Žiadna z veľkých káuz ako je Gorila, predaj emisných kvót a ďalšie, nebola vyriešená. Žiadny z politikov nebol potrestaný, nikoho pri ničom nechytili. Takže to vyzerá tak, akoby na Slovensku bola skupina nedotknuteľných, pre ktorých spravodlivosť neplatí. No bežní ľudia, ak niečo spáchajú, sú, hoci právom, okamžite potrestaní. Takže ak sa ma pýtate na riešenie, treba si boj s korupciou postaviť ako prioritu a začať zvrchu.

Čo najviac chýba slovenskému podnikateľskému prostrediu?

Nižšie dane a odvody? Podnikateľské prostredie sa u nás zhoršilo. Žiaľ hlavne pre tých, ktorí tvoria základ pracovneho trhu a tým sú živnostníci, malí a strední podnikatelia. Najviac ich trápi nízka vymožiteľnosť práva a nepružný Zákonník práce. Chýba nám však aj kvalifikovaná pracovná sila. Potrebovali by sme tiež stabilný a jednoduchý daňový a odvodový systém a menej byrokracie. Vláda o tomto všetkom vie, ale zatiaľ to nerieši.

Keby ste mohli teraz vystúpiť v parlamente so správou o stave republiky, čo by ste zdôraznili?

Okrem problémov okolo korupcie a súdnictva by som hovoril o stagnovaní spoločnosti. O tom, že mladí ľudia zo Slovenska utekajú. Zdôraznil by som tiež, že nezamestnanosť sa neznižuje. Tento bod vnímam ako najzložitejší.  

 

Generálny riaditeľ Slovenských elektrární Paolo Ruzzini

Víťazstvo v kategórii zodpovedná veľká firma ste získali aj vďaka etickému správaniu sa v biznise a boju proti korupcii. Ako to napĺňate v praxi?

Transparentné a nekorupčné správanie máme zakotvené v našom etickom kódexe. Všetci predstavitelia spoločnosti konajú tak, aby ho neporušili. V podnikaní nehľadáme žiadne jednoduchšie cesty, ale pracujeme a správame sa tak, ako sa má v slušnej a otvorenej spoločnosti.

Vplývate tak aj na svojich obchodných partnerov?

Áno. Chceme, aby nekorupčné správanie bolo súčasťou DNA našich pracovníkov. To isté však očakávame aj od našich dodávateľov a obchodných partnerov. Žiadame, aby dodržiavali princípy nekorupčného správania.

Darí sa vám to?

Nikdy nemôžeme byť dostatočne spokojní, lebo vždy existuje možnosť zlepšiť sa. Snažíme sa zdokonaľovať aj našich zamestnancov.

V ktorej oblasti je korupcia najväčšia?

Našou prioritou je bezpečnosť, konkurencieschopnosť a efektívnosť práce. To sa nedá dosiahnuť, ak existuje zvýšené riziko korupcie. Musíme sa správať transparentne, aby sme napĺňali tieto základné princípy podnikania.

Darí sa vám spĺňať vysoké ekologické štandardy elektrární?

Ste spokojní s dosiahnutou úrovňou? Naše elektrárne produkujú viac ako 90 percent elektriny bez emisií skleníkových plynov. Tento podiel sa snažíme neustále zvyšovať. Preto investujeme do ekologizácie našich prevádzok.

Takže od prevzatia Slovenských elektrárni spoločnosťou Enel sa ekologická úroveň elektrární zlepšila? O koľko?

Zlepšila sa výrazne. Je to však otázka celkového prístupu Slovenských elektrární k životnému prostrediu. Budúcim generáciám chceme zanechať životné prostredie v lepšom stave ako bolo doteraz. Je to jeden z našich základných prístupov k programu Energia pre krajinu, ktorým chceme zabezpečiť udržateľný rozvoj životného prostredia.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111