24. 03. 2015 Zodpovedné podnikanie

Bratislava číta! Zorganizujte počas Nášho Mesta Čítaciu školu

Hľadáme základné školy v Bratislave. Prihláste svoju školu do dobrovoľníckeho podujatia Naše Mesto a urobte si prestávkový minifestival čítania.

Najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva Naše Mesto prišlo minulý rok s novinkou, ktorou bolo celodenné dramatizované čítanie na Základnej škole Sibírska v Bratislave. “Hoci sa na škole normálne učilo, prestávky boli čítacie. S pomocou učiteľov, rodičov aj nadšených dobrovoľníkov z firiem Martinus a AT&T Slovensko to na chodbách cez prestávky celkom pekne ožilo a školou sa niesla naozaj festivalová čítacia nálada,” hovorí Lucia Borovská, programová koordinátorka z Nadácie Pontis. Tento rok si festival Čítacia škola môžu zorganizovať aj ďalšie školy z Bratislavy, prípadne iných miest, ktoré sa zapoja do Nášho Mesta na Slovensku.

Stačí prezistiť záujem u učiteliek, učiteľov a rodičov, ktorí vytvoria organizačný tím a pripravia svoj vlastný prestávkový festival čítania v piatok 12. júna v rámci Nášho Mesta. Základné školy sa môžu prihlásiť do 31. marca na e-mailovú adresu lucia.borovska@nadaciapontis.sk. Z Nadácie Pontis vám pošleme návod, ako si môžete zorganizovať Čítajúcu školu vo vlastnej réžií za pomoci dobrovoľníkov. Podávanie vlastných projektov Čítajúcej školy bude prebiehať do 12. apríla. Následne ich zaradíme medzi ďalšie aktivity otvorené pre dobrovoľníkov z firiem i verejnosti.

Pilotný prestávkový festival čítania na Základnej škole Sibírskej v Bratislave minulý rok začal v piatok hneď zrána, kedy si deti mohli do školského klubu výnimočne zobrať vlastný vankúšik a k vtipnému čítaniu o spaní dostali aj šálku teplého čaju. Na začiatku vyučovania zažila celá škola v telocvični veľký experiment, či naozaj na škole čítajú všetci. Do telocvične prišli dokonca s knižkami aj kuchárky, záchranár a s nimi aj obľúbená červenovlasá speváčka Katka Ščevlíková.

Cez prestávky sa chodby premenili na improvizované pódiá a dobrovoľníci čítali deťom na troch poschodiach. Pridali sa k nim aj herec Juraj Kemka, spevák a vydavateľ Pišta Vandal, majster dramatizovaného čítania Tibor “Mrkvička” Hujdič, spisovateľka Toňa Révajová a 9-ročná autorka Zojka Ledecká, ktorí deťom predstavili svoje obľúbené knižky a príbehy.

Ôsmaci a deviataci ocenili možnosť k prečítaným úryvkom aj diskutovať s Pištom Vandalom a Tiborom Hujdičom. Ďalší dobrovoľníci vytvorili na dvore školy malú drevenú knižničnú búdku, ktorú prváci počas výtvarenej výchovy namaľovali. Takto sú teraz knižky na dvore vždy po ruke.

Spojenie rodičov, učiteľov a firemných dobrovoľníkov pri príprave a organizácii prestávkového festivalu čítania prinieslo živú a tvorivú atmosféru. Deti počúvali a nadšene diskutovali.

Koncept Čítajúcej školy sme vytvorili a zorganizovali v rámci podujatia Naše Mesto v Nadácii Pontis v spolupráci so Základou školou na Sibírskej ulici a Tiborom Hujdičom, odborníkom na rozvoj čitateľskej gramotnosti. V zahraničí takéto programy úspešne fungujú v spolupráci so školami, nemocnicami, krízovými či nízkoprahovými centrami. Našou Čítajúcou školou sa inšpirovali na jeseň minulého roku aj viaceré základné školy v Košiciach počas literárneho festivalu Číta celá Rodina.

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111