04. 05. 2016 Filantropia

Bratislavská Stará tržnica a zvolenský mestský park Lanice budú zelenšie

Zveľadíme mestské prostredia a vytvoríme oddychové zóny.

Nadačný fond dm drogerie markt v Nadácii Pontis aj tento rok podporil dva projekty, ktoré majú za cieľ zabezpečiť model trvalo udržateľného spôsobu života v mestskom prostredí. V rámci DM Priamej podpory 2016 boli finančne podporené dva projekty, „Sprístupnenie parku Lanice“ vo Zvolene a „Námestie plné života“ v Bratislave. Občianske združenia, ktoré zastrešujú tieto projekty, chcú vytvoriť zelenší priestor a oživiť miesta, ktoré sú obľúbené medzi širokou verejnosťou. Oba projekty budú zrealizované do konca roka 2016.

Šachový stôl ozvláštni bratislavské Staré mesto

Cieľom projektu občianskeho združenia Aliancia Stará tržnica je vytvoriť oddychovú plochu pred budovou Starej tržnice v Bratislave. Toto miesto slúži už dlhé roky ako priestor na rôzne spoločenské udalosti. Aliancia chce za pomoci finančného grantu od Nadačného fondu dm drogérie markt v celkovej výške 1 375, 70 eur zmeniť okolie Starej tržnice s pozitívnym dopadom na susedskú komunitu. Projekt „Námestie plné života“ zabezpečí kvetiny v drevených sudoch, streetfoodové podujatia a voľne dostupný kamenný šachový stôl.

Zvolenský mestský park vytvorí priestor na stretávanie sa

Projekt občianskeho združenia Slatinka „Sprístupnenie parku Lanice“ bol podporený sumou 1 422, 50 eur. Tento finančný grant má pomôcť ochrániť prírodné hodnoty v zvolenskom mestskom prostredí a lepšie sprístupniť mestský park Lanice. Zelená plocha medzi sídliskom Západ a centrom mesta Zvolen predstavuje harmonické prostredie a ideálne miesto na stretávanie sa pre všetky skupiny obyvateľstva. Cieľom občianskeho združenia je za pomoci finančnej podpory postaviť rampu na zlepšenie prístupu do parku a vyrobiť posedenie.

 

Nadačný fond dm drogerie markt v Nadácii Pontis sa v rámci projektov Priama podpora a Chceme si pomáhať snaží o trvalo udržateľný spôsob života v mestskom prostredí, rozvoj komunitných záhrad, ochranu mestských včiel a udržanie lokálnej meny Živec v obehu. Vďaka svojim zamestnancom a zamestnaneckému grantovému programu pomáha ľuďom v ich blízkom okolí.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.