12. 02. 2015 Zodpovedné podnikanie

Budú mať Američania kvôli klimatickej zmene v jedálničku menej mäsa?

Pripravované odporúčania pre výživu Američanov vyzývajú k menšej spotrebe mäsa, ktorého produkcia zanecháva obrovskú uhlíkovú stopu.

©pallavi_damera/flickr.com

Obohatenie svojho jedálnička o celozrnné potraviny, zeleninu a ovocie a obmedzenie konzumácie mäsa je výhrou nie len pre zdravie, ale aj pre planétu. Je boom vegetariánov, vitariánov, dietológov odporúčajúcich rastlinne zameraný životný štýl spojený s negatívnymi predpoveďami preťaženia planéty nadprodukciou mäsa?

„Nemáme poľnohospodársku politiku prepojenú na zdravotnú stratégiu, no mali by sme mať,“ povedala profesorka pre zdravú výživu Marion Nestle z Univerzity New York, ktorá je známou kritičkou vplyvov potravinárskeho priemyslu  na politiku.

Poradný výbor pre výživové odporúčania, ktorý patrí pod Komisiu Spojených štátov pre zdravú výživu, pracuje každých päť rokov na úprave schémy stravovacích a výživových usmernení pre Američanov. Riadia sa nimi školy, vojenské inštitúcie, väznice, federálne stravovacie zariadenia či programy štátnej intervencie pre nízkopríjmové skupiny obyvateľstva.

Jeseň 2015 je termín dlho očakávanej zmeny stravovacích návykov Američanov.  Pripravovaný dokument, momentálne v štádiu pripomienkovania, vyzýva k menšej konzumácii mäsa a zvýšeniu podielu rastlinnej stravy. Poukazuje sa v ňom na vplyv mäsopriemyslu s výrazne vyššou produkciou sklenníkových plynov oproti rastlinnej produkcii na kilogram vyprodukovanej potraviny. Uhlíková stopa napríklad kilogramu jahňacieho či hovädzieho je 35-krát väčšia ako produkcia kilogramu šošovice.

„Komisia nemôže jednoducho ignorovať stúpajúce povedomie konzumentov o udržateľnosti. Ak to nebude brať do úvahy, riskuje zneváženie svojej reputácie a odbornosti,“ citujú viaceré média.

Capital research vo svojej správe Green watch poukazuje na búrlivú diskusiu dietológov, environmentalistov a zástupcov odborníkov komisie. Čo i len malou revolúciou životosprávy a zvykov Američanov sa dá prispieť k zredukovaniu nákladov na verejné zdravotníctvo, ozdraveniu populácie, prechodu na humánnejšie zdroje konzumácie mäsa a v neposlednom rade ku klimatickej zmene a menšiemu environmentálnemu zaťaženiu, spotreby energie, vody a pôdy.

Článok pripravila Janka Mikudová, stážistka v tíme zodpovedného podnikania v Nadácii Pontis.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111