15. 01. 2015 Zodpovedné podnikanie

Budúcnosť reportovania zodpovedného podnikania

GRI spúšťa projekt Reporting 2025 zameraný na podporu medzinárodnej diskusie o budúcnosti reportovania zodpovedného podnikania.

©Juhan Sonin/flickr.com

Organizácia GRI, architekt svetovo najpoužívanejšieho rámca reportovania trvalo udržateľného rozvoja, ktorým sa v súčasnosti riadi viac než 5000 organizácií vo viac ako 90 krajinách, tento týždeň spustila projekt Reporting 2025.

„S postupným dozrievaním praxe reportovania je nesmierne dôležité uistiť sa, že naše aktivity povedú k vytvoreniu trvalo udržateľnej globálnej ekonomiky,“ hovorí generálny riaditeľ GRI, Michael Meehan. „Znamená to, že organizácie musia robiť viac, než len pripravovať správy o trvalo udržateľnom rozvoji. Zozbierané údaje sa musia stať podkladom na prijímanie informovaných rozhodnutí, nie len rozhodnutí vedenia, ale aj rozhodnutí ostatných aktérov a zainteresovaných strán. Projekt Reporting 2025 preskúma, ako sa takýto stav bude dať dosiahnuť čo najlepším spôsobom.“

Introduction to Reporting 2025 from Global Reporting Initiative on Vimeo.

Smernice GRI sa v priebehu posledných dvadsiatich rokov vyvíjali tak, aby odrážali vývoj spoločenských očakávaní v oblasti obchodnej transparentnosti a dobrého hospodárenia. V priebehu projektu Reporting 2025 budem v kontakte so špičkovými manažérmi a lídrami a na základe našich diskusií sa budem snažiť naplánovať, ako bude vyzerať oblasť reportovania trvalo udržateľného rozvoja za desať rokov,“ povedala Nelmara Arbex, hlavná poradkyňa GRI pre inovácie v reportovaní, ktorá má projekt Reporting 2025 na starosti.

Globálnymi sponzormi medzinárodnej diskusie sú Boston College – Centrum pre podnikové občianstvo, Enel a SAP.

Do projektu sa môžu zapojiť aj ďalšie podniky, pripravené prevziať vedenie pri definovaní budúcnosti reportovania a zverejňovania informácií. „Skupina pre podnikové líderstvo umožní špičkovým spoločnostiam, aby sa ujali vedúcej úlohy v tvarovaní budúcnosti reportovania,“ hovorí riaditeľka GRI pre vzťahy s podnikmi a zainteresovanými stranami, Nikki McKean-Wood.

Zdroj: Slovenské elektrárne, a.s.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.