15. 03. 2013 Zodpovedné podnikanie

Business Leaders Forum pripravuje odporúčania

Členovia Business Leaders Forum vypracujú správu o podpore aktívneho starnutia na pracovisku.

Ako podporiť aktívne starnutie na pracovisku, alebo znížiť náklady na energie a tým chrániť životné prostredie. Odborníci z platformy firiem hlásiacich sa k princípom zodpovedného podnikania Business Leaders Forum (BLF) sa stretávajú v rámci pracovných skupín k témam z oblastí Zamestnanci, Životné prostredie a Trh. Pripravujú odporúčania, ktoré môžu pomôcť ďalším firmám zodpovedne podnikať.

Aktívne starnutie v práci?

Demografický vývoj naznačuje, že v roku 2050 bude na slovenskom pracovnom trhu chýbať až 21% pracovnej sily. Starnutie obyvateľstva by zamestnávatelia mali reflektovať už teraz a snažiť sa vytvoriť také pracovné podmienky, aby zamestnanci zostávali pracovať do vysokého veku za zachovania vysokej produktivity.

Na základe skúseností z domovských firiem, ale aj na základe demografických ukazovateľov, výsledkov štúdií poukazujúcich na výhody zamestnávania starších a príkladov najlepšej praxe age managementu zo zahraničia, ktoré boli odprezentované na workshope BLF 28. februára, vypracuje skupina odborníkov Odporúčania Business Leaders Forum k podpore aktívneho starnutia na pracovisku. Odporúčania poslúžia ako praktický návod pre firmy, ako správne nastaviť opatrenia na podporu zamestnateľnosti a produktivity starších.

Členmi pracovnej skupiny sú HR manažéri firiem Embraco Slovakia, Heineken Slovensko, Hewlett-Packard Slovakia, Pfizer, Slovak Telekom, Slovalco, T-Systems Slovakia, VÚB Banka a Východoslovenská energetika.

Ekologická aj ekonomická efektívnosť

Európska komisia odhaduje, že 20%-né zníženie spotreby energie v členských štátoch Európskej únie by znamenalo úsporu vo výške 50 miliárd Eur ročne a znížilo emisie CO2 o 740 miliónov ton. Ekologické riešenia pri prevádzke budov sú často prvým krokom v rámci zodpovedného prístupu firmy k životnému prostrediu.

Facility manažéri a experti na životné prostredie a udržateľnosť z členských firiem BLF zdieľali na workshope 12. marca príklady najlepšej praxe v jednotlivých oblastiach zelenej prevádzky (kúrenie/klimatizácia, osvetlenie, voda, odpady, a pod.). Skupina odborníkov pripravuje zhrňujúce Odporúčania Business Leaders Forum. Tie môžu inšpirovať ďalšie firmy k zavedeniu ekologických a zároveň ekonomicky výhodných riešení pri prevádzke budov.

Členmi pracovnej skupiny sú zástupcovia firiem Embraco Slovakia, Johnson Controls International, Hewlett-Packard Slovakia, Philip Morris Slovakia, Pfizer, Slovalco, T-Systems Slovakia a Západoslovenská energetika.

Ďalší zo série BLF workshopov sa už 9. apríla zameria na oblasť Trh – témou bude nastavenie kritérií zodpovedného podnikania pri výbere dodávateľov.

Zdroj: Nadácia Pontis/BLF

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.