29. 04. 2016 Zodpovedné podnikanie

Business Leaders Forum sa zaviazalo presadzovať “Desatoro pre právny štát”

Iniciatíva Americkej obchodnej komory na Slovensku má pomôcť zvýšiť kvalitu podnikateľského prostredia.

Business Leaders Forum sa pridalo k Iniciatíve za vládu zákona (Rule of Law Iniciative), ktorá je kľúčovou iniciatívou Americkej obchodnej komory na Slovensku (AmCham) od roku 2014. Predstavitelia asociácií, združení, obchodných a priemyselných komôr sa spojili, aby vytvorili odbornú koalíciu zameranú na zabezpečenie adekvátneho fungovania Slovenska ako právneho štátu.

Perspektíva lepšieho Slovenska

BLF sa v spolupráci s ostatnými zástupcami koalície bude snažiť o zlepšenie troch hlavných oblastí. Transparentnosť a predvídateľnosť legislatívneho procesu, korupcia ako negatívny a škodlivý faktor pre „značku Slovensko“, transparentná a efektívna justícia predstavujú kľúčové faktory iniciatívy. Cieľom koalície je vytvoriť pevný legislatívny základ pre domácich aj zahraničných investorov a apelovať na NR SR, aby tieto záväzky boli súčasťou programových plánov politických strán a vlády samotnej. 

Vyššia kvalita podnikateľského prostredia

Cieľom Iniciatívy je posilniť vládu zákona na Slovensku, zabezpečiť transparentné a konkurenčné podnikateľské prostredie a pozitívne ovplyvniť obraz našej krajiny v zahraničí. Korupcia, justícia a legislatívny proces a ich nestabilita  bránia rozvoju hospodárskeho potenciálu Slovenska a vytváraniu kvalitných podnikateľských príležitostí.

Desať záväzkov pre lepší právny štát

Business Leaders Forum sa zaviazalo presadzovať a aktívne sa podieľať na dodržiavaní tzv. „Desatora pre právny štát“.

1. Zvýšiť vymožiteľnosť práva a právnu istotu.

2. Zvýšiť nezávislosť, dôveryhodnosť a zodpovednosť súdov, prokuratúry a polície, ako aj rýchlosť a kvalitu ich rozhodovania.

3. Zvýšiť transparentnosť a predvídateľnosť legislatívneho procesu na úrovni vlády, parlamentu a ďalších orgánov.

4. Zaviesť do praxe kvalitné a efektívne posudzovanie vplyvov legislatívy na podnikateľské prostredie.

5. Zlepšiť kvalitu regulácie zavedením princípov „inteligentnej regulácie“, vychádzajúcej z dopadových hodnotení a konzultácií.

6. Zvýšiť hospodárnosť vynakladania verejných prostriedkov, vrátane fondov EÚ, a reálne posilniť ich verejnú kontrolu.

7. Znížiť administratívnu náročnosť podnikania, a tým nepriamo znížiť možnosti korupčného správania.

8. Odpolitizovať štátnu správu a zvýšiť kvalitu, profesionalitu a zodpovednosť zamestnancov vo verejnej správe.

9. Zaviesť účinný systém predkladania a kontroly majetkových priznaní verejných činiteľov.

10. Rýchlo a dôsledne vyšetrovať podozrenia prípadov korupcie a nekalého ovplyvňovania verejných funkcionárov.

 

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111