19. 12. 2016 Nadácia Pontis

Cena za zodpovednosť

Aj na Slovensku sa dá podnikať zodpovedne a férovo. Každoročne to dokazuje Nadácia Pontis udeľovaním ocenení Via Bona.

Michal Kišša, programový riaditeľ Nadácie Pontis

Aj na Slovensku sa dá podnikať zodpovedne a férovo. Každoročne to dokazuje Nadácia Pontis udeľovaním ocenení Via Bona firmám, ktoré robia pre okolie a svojich zamestnancov viac ako zákon prikazuje. O tom, ako sa u nás rozvíja zodpovedné podnikanie, hovoríme s programovým riaditeľom nadácie Michalom Kiššom. 

Ceny Via Bona pre najzodpovednejšie firmy sa budú odovzdávať už sedemnástykrát. Ako vznikla myšlienka založiť túto cenu? 

Chceli sme mať nástroj, ktorým vyzdvihneme firmy, aby sa o nich viac hovorilo. Pôvodne bolo ocenenie zamerané najmä na filantropiu, respektíve podporu komunity. Teraz už nie je prioritou, ako svoj zisk firma prerozdeľuje, ale ako ho vytvorí. Zodpovedné firmy sú totiž dlhodobo úspešnejšie. To sa ich snažíme naučiť, a to aj oceňujeme. 

Naplnili sa vaše počiatočné očakávania? 

Áno. Podujatie je prestížne a zvyšuje povedomie o zodpovedných firmách a celkovo o zodpovednom podnikaní, čo bolo naším cieľom. 

Ocenenia udeľujete v šiestich kategóriách, ale tie kategórie sa menia. Prečo? 

Keď vidíme, že v spoločnosti rezonujú nejaké témy a chceme, aby firmy na ne reagovali, vytvoríme na to kategóriu. Naopak, ak sa niektoré aktivity rozbehnú podľa našich očakávaní, cenu prehodnotíme. Naprí -klad ocenením firemného dobrovoľníctva sme chceli podporiť zapájanie sa zamestnancov firiem do aktivít v komunite a vytvoriť dlhodobejšie spojenia. Tento rok je novinkou ocenenie za sociálne inovácie. Hľadáme príklady firiem, ktoré podnikajú tak, aby vyriešili sociálny alebo ekologický problém. Ich služba či produkt sú síce ziskové, no zároveň riešia určitý problém. 

Čo si máme pod tým predstaviť? 

Mladá dizajnérka napríklad vytvorila pexeso pre nevidiacich. Príkladom môže byť firma, ktorá stavia outdoorové ihriská a pripája k nim aj program. Učí tak ľudí aktívne tráviť svoj voľný čas. Minulý rok vyhrala hlavnú cenu pre zodpovedné malé a stredné firmy spoločnosť Alfa Bio. Jej produkty zdravej výživy sú na trhu veľmi úspešné, teda aj ziskové. Zároveň pomáha vytvárať zdravšie stravovacie návyky. 

Firma mala pred časom škandál s nátierkou, ktorý sa napokon ukázal ako neoprávnený. Čo v prípade, že sa ocenená firma s odstupom času niečím previní. Môžete ocenenie odobrať? 

Doposiaľ sme na to nemali dôvod, no stať sa to môže. My sa sústreďujeme na aktivity za posledný rok a tie oceňujeme. Pýtame sa tiež na to, či firma nebola v posledných troch rokoch odsúdená, nedostala pokuty a podobne. 

Odpovede aj overujete? 

Naša cena je založená na dôvere. Snažíme sa nepristupovať negatívne v zmysle, že nás chcú oklamať. Ak sa napokon ukáže, že firma nehovorila pravdu, bude mať reputačný problém. Komisie, ktoré ceny udeľujú, sú zložené zo zástupcov firiem, mimovládnych organizácií, štátnej správy. Sú to ľudia, ktorí majú prehľad o tom, čo sa v našej krajine deje. Ak mala firma vážny škandál, alebo sa správala neeticky, nehlasujú za ňu.

Nezneužívajú firmy cenu len na reklamu a zviditeľnenie sa? 

My sa snažíme práve o to, aby firmy o svojich aktivitách hovorili a ak sú ich projekty a aktivity úspešné, aby sa nimi nehanbili prezentovať. Zviditeľnite sa, keď prácu robíte poctivo. 

Čo získa ocenená firma? 

Cenu z dreva od sochára z východného Slovenska Miluláša Zahatňanského, ktorá má každý rok inú symboliku. Zobrazuje súhvezdie ako dávny kompas, teda niečo, čím by sa firmy mali riadiť. A okrem toho ocenenie pozitívne pôsobí na reputáciu firmy, čo je asi najväčším benefitom pre firmu. 

Zaznamenávate nárast prihlásených firiem? 

Áno, firmy sa o ňu viac zaujímajú, ostatný ročník sme dostali 75 nominácií. Zároveň je naším cieľom, aby ľudia získavali k oceneným firmám dôveru, vyberali si produkty, služby a zamestnávateľov podľa toho, či podnikajú zodpovedne. Veríme, že sa sčasti budú orientovať aj podľa ceny Via Bona. 

Čo pre vás znamená pojem zodpovedný zamestnávateľ?

Robiť niečo nad rámec zákona. Je samozrejme nevyhnutné, že dodržuje normy, pravidlá, pracovný čas a podobne. Hľadáme a vyzdvihujeme firmy, ktoré dbajú o zamestnancov, umožňujú im vzdelávať sa, firemne rásť, využívajú ich potenciál, poskytujú zaujímavé benefity. V poslednom ročníku vyhrala jednu z kategórií spoločnosť HSH, ktorá chová hydinu. Čo nie je žiadna práca snov. Firma však zamestnancom a ich rodinám prenajíma byty a domy za výhodné nájomné. Vytvára im rodinné pracovné podmienky, podporuje ich ako kedysi Baťa. 

Máme vôbec dnes v našej krajine zamestnávateľov typu Baťa? 

Je ich primerane k dopytu spoločnosti. V západných krajinách je to lepšie. Firmy sú zamestnancami viac motivované podnikať zodpovedne. Zamestnávatelia si musia uvedomiť, že ak sa k ľuďom nebudú správať férovo, odídu. Nebudú zamestnávať tých najlepších a vysoká fluktuácia predstavuje aj vysoké náklady. Pre obe strany je výhodnejšie a lepšie, ak sú zamestnanci v postavení partnerov. Firmy nebudú nikdy dlhodobo úspešné, ak budú zamestnancov zneužívať. Bude im chýbať inovačný potenciál, nedosiahnu očakávaný rast. Je chyba myslieť si, že zamestnancom budete hovoriť, čo majú robiť a čakať od nich, že budú následne aktívne riešiť problémy alebo prichádzať s nápadmi. Netreba sa báť dať ľuďom do rúk zodpovednosť. U nás to chýba. 

Berú si majitelia slovenských firiem príklad z tých zahraničných? 

Firmy so zahraničným kapitálom často lepšie pracujú s ľuďmi, ale nie je to vždy tak. Máme aj výborné slovenské príklady podnikateľov, ktorí chcú dosiahnuť zisk zodpovedne. V konečnom dôsledku je jedno, či je majiteľ zo zahraničia, alebo zo Slovenska. Ak sa aj vo svojom živote správa zodpovedne, tak tieto praktiky prenesie aj do svojej firmy. 

A čo opačný prípad. Nerozmýšľali ste o udelení cien za antiosobnosť? 

Nechceme byť negatívni. 

Možno by to firmy tiež do určitej miery motivovalo. 

Určite by to bolo komunikačne zaujímavé, no nechceme nikoho haniť. Chceme s firmami spolupracovať. Ak majú problém, snažíme sa im pomôcť, a nie firmy pranierovať. Našou úlohou nie je kontrolovať dodržiavanie zákonov, na to je tu štát. 

Ako konáte v prípade, ak firma v nominovanej oblasti vyniká, no v inej zásadne zlyháva? 

Cena je primárne za danú oblasť. No komisia vždy berie do úvahy aj jej celkové správanie. Ak vie, že má firma v niektorej oblasti problémové správanie, prihliada na to. 

Ak by sme to mali zosumarizovať, v čom slovenské firmy napredujú? 

Rastie u nás počet malých stredných firiem so zaujímavými produktmi a službami, ktoré odzrkadľujú požiadavky zákazníkov. Snažia sa pracovať s kvalitným tovarom a lokálnymi zdrojmi, ktoré ľudia aktívne vyhľadávajú. To im následne zároveň prináša zisk. 

Nerozmýšľali ste nad spoluprácou so štátom? Žeby cena mala aj takýto štátnický rozmer? 

Pred niekoľkými rokmi vypracovala pracovná skupina v rámci Rozvojového programu OSN návrh Národnej stratégie podpory zodpovedného podnikania. Hotová sa posunula na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny a odvtedy sa proces zastavil. Žiadne ministerstvo si návrh neosvojilo, nerozpracovalo a nedalo na schválenie vláde. Sme jednou zmála krajín EÚ, ktorá takúto stratégiu nemá. V súčasnosti zodpovedné podnikanie nie je prioritou vlády, čo je škoda. Nemá pre nás zmysel spájať sa s niekým, kto momentálne nemá takéto hodnoty. Potenciál je veľký amy sme spolupráci otvorení. Verejná správa však môže aj sama zodpovedne „podnikať“. Je jedným z najväčších nákupcov, môže nastaviť kritériá tak, že sa neberie do úvahy len cena a kvalita, ale aj sociálny a environmentálny aspekt. U nás je niekedy problémom aj samotná transparentnosť v obstarávaní, na túto pridanú hodnotu si asi budeme musieť ešte počkať. 

Kam sa bude Cena Via Bona posúvať v budúcnosti? Komu bude určená? Dnes už veľa firiem, ktoré majú dobré meno, túto cenu má. 

Chceme, aby sa Via Bona stala značkou, na ktorú budú firmy hrdé a budú sa ňou chváliť. Keď sa do niektorých firiem vraciame, mnohé ju majú vystavenú na viditeľnom mieste, z čoho sa veľmi tešíme. Ocenenie je však tým posledným krokom, predchádza mu tvrdá práca vo firmách. Snažíme sa biznisu na tejto ceste pomôcť. Za dve kľúčové veci na Slovensku považujeme transparentnosť a boj proti korupcii a zmenu vo vzdelávaní. Nadácia Pontis má založený Fond pre transparentné Slovensko, do ktorého zbierame financie od podnikateľov a z ktorého následne podporujeme watch dogové organizácie. Cítime aj potrebu v oblasti vzdelávania, absolventom chýbajú zručnosti, ktoré budú v 21. storočí potrebovať. Ak chceme, aby Slovensko bolo krajinou, kde je dobré žiť, musíme všetci pre to niečo spraviť. Či už to je vláda, firmy, mimovládne organizácie alebo najmä my obyvatelia. 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111