05. 04. 2017 Zodpovedné podnikanie

Ceny Via Bona Slovakia za zodpovedné podnikanie sú rozdané

Slovensko pozná ďalšie firmy, ktoré do svojho podnikania vnášajú zodpovednosť a férovosť.

Víťazi ocenenia Via Bona Slovakia za rok 2016

Aj tento rok totiž Nadácia Pontis udelila ocenenie Via Bona Slovakia 2016 za zodpovedné podnikanie. V sedemnástom ročníku bola po prvý raz udelená aj Cena za sociálne inovácie. 

Počas galavečera Via Bona Slovakia sa predstavili firmy, ktoré dobrovoľne a nad rámec toho, čo im prikazuje zákon, pomáhajú svojmu okoliu, zamestnancom či podnikateľskému prostrediu, v ktorom pôsobia. „Na Slovensku momentálne prevláda frustrácia z aktuálnej situácie. Bojovať s ňou môžeme aj vďaka pozitívnym príkladom, ktoré sú istotou, že aj u nás sa toho deje veľa pekného a zmysluplného. Takýmito príkladmi sú práve firmy, ktoré získali ocenenie Via Bona Slovakia,“ hovorí Lenka Surotchak, výkonná riaditeľka Nadácie Pontis. 

Prihlásilo sa najviac veľkých firiem

O ocenenie sa v tomto roku uchádzalo spolu 71 malých, stredných a veľkých firiem. Tento rok Nadácia Pontis prijala 10  nominácii v kategórii Zodpovedná veľká firma, čo je najviac v tejto kategórii v doterajšej histórii. Ocenenia sa udeľovali v 6 kategóriách a rozdané boli aj Cena verejnosti, o ktorej rozhodli čitatelia denníka SME a Cena za sociálne inovácie. Tá sa odovzdávala prvýkrát a bola určená projektom s potenciálom zmeniť prístup k riešeniu niektorého dlhodobého spoločenského problému.

Kto získal ocenenie Via Bona Slovakia 

V kategórii Zodpovedná veľká firma zvíťazila spoločnosť Kia Motors Slovakia s.r.o. Spoločnosťsa dlhodobo usiluje byť zodpovedným zamestnávateľom a producentom. Už viac ako desať rokov vo firme funguje jedinečný koncept poradenských miest, tzv. Harmony miestností, ktoré sú umiestnené priamo vo výrobných priestoroch. Zamestnanci sa tak aktívne podieľajú na zlepšovaní pracovného prostredia a vzťahov na pracovisku. Spoločnosť sa  zameriava na výrobu automobilov priateľských k životnému prostrediu. Taktiež dlhodobo podporuje región, v ktorom pôsobí, napríklad financovaním projektov či podporou dobrovoľníckych aktivít zamestnancov. Okrem toho aktívne spolupracuje so strednými odbornými školami a univerzitami.   

Cenu si prevzali Dae Sik KIM, prezident Kia Motors Slovakia a Dušan Dvořák vedúci kom.oddelenia

Firma Ošetrovateľské centrum, s.r.o.je víťazom v kategórii Zodpovedná malá/stredná firma. Za ich zodpovedným prístupom k podnikaniu stojí hlboké presvedčenie, že seniori si zaslúžia tú najlepšiu starostlivosť. Trojica zariadení – Ošetrovateľské centrum, s.r.o., občianske združenie Ošetrovateľské centrum a Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom, n. o. – posúvajú legislatívou určené hranice a starajú sa o dlhodobo veľmi vážne chorých ľudí.  Snaží sa tiež iniciovať národný projekt pre podporu a rozvoj kvality v dlhodobej starostlivosti a vďaka spokojným sestrám vniesť viac svetla do zariadení sociálnych služieb. Roky rozvíja Stratégiu k trvalej spokojnosti zamestnanca a príjemnému pracovisku. 

Ošetrovateľské centrum uspelo aj v hlasovaní čitateľov denníka SME a získalo tak Cenu verejnosti.

Za Ošetrovateľské centrum si cenu prevzali Zuzana Fabianová, Alena Mochnáčová a Gabriela Hrisenková

Ocenenie v kategórii Férový hráč na trhu si prevzala spoločnosť METRO Cash&Carry SR s. r. o. zaich zodpovedný a férový prístup k dodávateľom i zákazníkom ale aj dlhodobej podpore malých lokálnych dodávateľov.Cieľovou skupinou veľkoobchodu s potravinami sú podnikatelia v maloobchode a v gastronomických službách. V rámci korporátnej vízie „Pomáhame  podnikateľom rásť“ preto v spoločnosti založili tradíciu oslavy všetkých drobných podnikateľov, nielen svojich zákazníkov. Umožnili im prihlásiť do projektu prozákaznícku akciu, ktorú im následne pomohli spropagovať.

Zelenou firmou sa stala spoločnosť 2brothers s.r.o.za ich projekt Zelený bicykel. Ide o systém zdieľaných bicyklov, ktorý znižuje ekologický dopad motorizovaných dopravných prostriedkov, vytvára zdravé návyky u ľudí a znižuje premávku v meste. Pilotný projekt bol spustený v Prievidzi, za ktorý mesto získalo ocenenie „Efektívne trvalé opatrenia“ od Ministerstva životného prostredia. Jedným z cieľov projektu  ja aj aktívne komunikovať s mestami a spolu s nimi hľadať možnosti ekologickej prepravy na krátke trasy.

Ocenenie Zelená firma si prevzal Mirety Dian, spoluzakladateľ spoločnosti 2brothers.

Firma NOSENE, s. r.o.bola ocenená v kategórii Dobrý partner komunity. NOSENE reaguje hneď na niekoľko spoločenských problémov. Prvým z nich je aktuálny trend „fastfashion“. Okrem predaja použitého oblečenia upravujú menej vhodné kúsky oblečenia do úplne nových výrobkov. Zákazník tak získa nielen pekný a unikátny kúsok oblečenia, ale uvažuje ekologicky a nezaťažuje životné prostredie. Navyše svojím nákupom pomáha týraným ženám, pretože 15 % z ceny každého predaného výrobku putuje občianskemu združeniu My Mamy v Prešove.

V kategórii bolo udelené aj čestné uznanie. Získali ho spoločnosti Squire Patton Boggs s.r.o. a bnt attorneys-at-law, s. r. o. za dosiahnutie systémovej zmeny v procese oddlženia a osobného konkurzu.

Právnici z iniciatívy Advokáti Pro Bono, Silvia Belovičová a Martin Provazník získali čestné uznanie

Ocenenie v kategórii Skvelý zamestnávateľ získala spoločnosť IKEA Bratislava, s.r.o. V apríli 2016 zorganizovala podujatie zamerané na podporu osobnostného rozvoja a individuálneho talentu zamestnancov. Na 26 interaktívnych prednáškach a workshopoch sa mohli zamestnanci dozvedieť viac o sebe, ako aj o možnostiach rastu, ktoré im IKEA ponúka na Slovensku i vo svete. Do stretnutí sa zapojili, alebo ich viedli manažéri a lídri, aby boli témy autentické a z praxe. Na podujatie nadviazal externý Týždeň talentov, kde sa mohli prihlásiť ľudia, ktorí majú záujem v spoločnosti pracovať. Zamestnanci môžu ďalej pokračovať v tzv. rozvojovom centre, odkiaľ dostanú objektívnu spätnú väzbu, s ktorou budú pracovať počas celého roka so svojím nadriadeným.

Čestné uznanie za obohatenie firemnej kultúry o ľudský rozmer získava spoločnosť Soitron, s.r.o. so svojim projektom internej konferencie SoitronX.

Cenu za sociálne inovácie získala spoločnosť Jem iné SK, s.r.o.s projektom Revolúcia v stravovaní. Cieľom je zmeniť povedomie o dôležitosti správneho a pravidelného stravovania. Najdôležitejšou skupinou, ktorej sa Jem iné denne venuje, sú deti. Vlastnia prevádzku „prvej súkromnej školskej jedálne“ a tiež Školu varenia, kde deti nielen vzdelávajú, ale im aj stravu pripravujú. Denne obslúžia zdravým jedlom 20 súkromných materských škôl a v Škole varenia vyškolia desiatky detí. Zlepšenie kultúry stravovania sa snažia dosiahnuť plošne na všetkých slovenských školách, nielen súkromných, ale aj štátnych.

Cenu za sociálne inovácie si prevzala Jana Lacová z Jem Iné.

O ocenení rozhoduje nezávislá porota

Tie najinšpiratívnejšie príklady zodpovedného podnikania vyberali nezávislé poroty zložené zo zástupcov biznisu, štátnej sprá­vy, médií, mimovládneho sektora a vzdelávacích inštitúcií, na základe nominácií firiem a osobných prezentácií v dvoch kolách. Výsledky vyhlásila Nadácia Pontis počas slávnostného galavečera v bratislavskej Starej tržnici, ktorého sa zúčastnil aj slovenský prezident Andrej Kiska. Galavečer sa niesol v znamení spájania a spolupráce.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111