03. 10. 2017 Zodpovedné podnikanie

Chceme sa dostať do bodu, kedy prestaneme predávať cigarety

Miguel Coleta, líder pre udržateľnosť v spoločnosti PMI, bude na CEE CSR Summit-e 2017 hovoriť o budúcnosti bez cigariet.

Tabaková spoločnosť a spoločensky zodpovedné podnikanie. Mnohí ľudia by povedali, že tieto dve veci nejdú dokopy. Ako to vnímate vy?

V PMI si uvedomujeme, že cigarety a ďalšie tradičné tabakové výrobky so sebou prinášajú vážne zdravotné riziká. Tabakové spoločnosti majú teda podľa nás povinnosť pristupovať k vývoju a predaju svojich výrobkov zodpovedne.

V oblasti udržateľnosti sme si stanovili ambiciózne ciele a vo viacerých veciach sa nám už podarilo urobiť veľký pokrok: kontrolujeme našu ekologickú stopu v celom hodnotovom reťazci, presadzujeme dobré praktiky v poľnohospodárstve, podporujeme dodržiavanie ľudských a pracovných práv, bojujeme proti ilegálnemu obchodu s cigaretami, podporujeme miestne komunity a snažíme sa naďalej rásť ako jeden z top zamestnávateľov.

Čo všetko robíte pre zmiernenie negatívneho vplyvu vašich výrobkov?

Niet pochýb o tom, že najväčším prínosom, ktorý môže PMI spoločnosti poskytnúť, je riešiť vplyv fajčenia na ľudské zdravie. Cigarety sú nebezpečný výrobok a najlepší spôsob, ako sa vyhnúť negatívnym následkom fajčenia, je buď s ním prestať, alebo vôbec nezačať. Na svete je však aktuálne 1,1 miliardy fajčiarov. A na zmiernenie zdravotných rizík, ktorým sa vystavujú, by sme dokázali urobiť oveľa viac. Hoci cigarety obsahujú návykový nikotín, hlavným problémom je dym, ktorý vzniká pri horení tabaku. Vďaka prevratnému výskumu, do ktorého sme zatiaľ investovali viac než 3 miliardy dolárov, sme vyvinuli sortiment atraktívnych bezdymových výrobkov, ktoré dokážu v porovnaní s bežným fajčením výrazne znížiť zdravotné riziká.

Znamená to, že prestanete s predajom cigariet?

Na oddelení udržateľnosti sa aktuálne zameriavame na kľúčový výrobok našej spoločnosti, pričom sa nebojíme ani zásadných krokov. Cigarety chceme teda jedného dňa úplne nahradiť menej škodlivými alternatívami.

Vďaka pokrokom vo vede a technológiách dokážeme konečne vyvíjať inovatívne výrobky, ktoré majú potenciál zmenšiť riziká súvisiace s dlhodobým fajčením a ktoré by boli zákazníci ochotní používať namiesto tradičných cigariet. Takéto pokroky úplne menia celé naše odvetvie. Spolu s nimi sa teda musí meniť aj PMI – či už z obchodných dôvodov, etických dôvodov alebo v záujme verejného zdravia.

Čo to znamená pre vašich zákazníkov?

Náš bezdymový produkt s názvom IQOS je aktuálne dostupný vo vyše 25 krajinách. Už viac než tri milióny ľudí prestali fajčiť cigarety a prešli výhradne na IQOS, pričom každý deň ich pribudne ďalších 8 000.

Naším plánom je dostať sa do bodu, keď úplne ukončíme predaj cigariet. Zatiaľ sme si stanovili cieľ, že do roku 2025 bude minimálne 30 % nášho predaného objemu pochádzať zo sortimentu bezdymových výrobkov.

CEE CSR Summit 2017, najväčšia konferencia o zodpovednom podnikaní v strednej a východnej Európe, sa koná 14. novembra v Starej Tržnici v Bratislave. Registrujte sa už dnes: www.cee-csr-summit.eu.

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.