17. 09. 2015 Zodpovedné podnikanie

Čistou vodou k lepšiemu vzdelaniu žien

Ženy a deti v rozvojových krajinách strávia spolu milióny hodín cestovaním za čistou vodou. Práve táto skutočnosť i oberá o možné vzdelanie i rozvoj.

©FreedomHouseDC/flickr.com

V rámci Svetového týždňa vody sa v Štokholme stala témou diskusií aj otázka nerovnosti pohlaví. Práve táto téma totiž priamo súvisí s globálnou problematikou vody a z nej vyplývajúcou a pretrvávajúcou vzdelanostnou a ekonomickou priepasťou medzi ženami a mužmi.

200 miliónov hodín cesty za vodou

Ženy a deti v rozvojových krajinách strávia spolu denne približne 200 miliónov hodín cestovaním za vodou, uvádza správa spoločnosti Unilever, vydaná na začiatku roka 2015. V spolupráci s ďalšími mimovládnymi organizáciami jasne poukazuje na fakt, že cestou za vodou vzdialenou niekoľko kilometrov alebo čakaním v domácnostiach na nepravidelne tečúcu vodu z kohútika strácajú ženy mnoho drahocenného času, ktorý by mohli venovať vlastnému rozvoju a vzdelávaniu. Na rozdiel od iných žien vo svete, nie je týmto ženám umožnené dostatočne uplatniť svoj potenciál a zlepšiť svoje postavenie v spoločnosti.

V Južnej Amerike prejdú ženy len z dôvodu nedostatku vody každý deň v priemere 16 kilometrov dlhú cestu. V Subsaharskej Afrike si ženy za vodou „odkráčajú“ 40 miliónov hodín, čo je ekvivalent ročnej hodnoty celkového odpracovaného počtu hodín vo Francúzsku. Práve táto skutočnosť oberá ženy o možné vzdelanie, nové ekonomické príležitosti a čas strávený s ich vlastnými rodinami.

Krok vpred vďaka Unileveru

Podľa organizácie UNICEF jedno zo štyroch dievčat nedokončí základnú školu, u chlapcov je to pre porovnanie jeden zo siedmich. Zároveň sa ale preukázalo, že prístup k čistej vode a hygienické zariadenia v blízkosti domov a škôl dokázali zvýšiť školskú dochádzku u dievčat až o 15 percent.

Na problém upozornila v rámci Svetového týždňa vody v Štokholme aj Hannek Willenborg, viceprezidentka spoločnosti Unilever. Ako povedala pre portál Sustainable Brands: „Ženy v rozvojových krajinách trávia príliš veľa času pri činnostiach súvisiacich s vodou. Tento nesprávne využitý čas by mali investovať do rodiny a komunity, v ktorej žijú. Hneď ako začnú ženy zarábať, investovaný čas do rodiny bude mať pozitívny dopad aj na ďalšie generácie.“

Globálny vplyv spoločnosti Unilever prispel k vytvoreniu a presadeniu tzv. 3Rs – troch základných krokov:

  • Rozpoznať problém;
  • Redukovať počet hodín strávených pri hľadaní pitného zdroja;
  • Rozdeliť pracovné úlohy súvisiace s vodou spravodlivo medzi mužov a ženy.

Prvé projekty vodných centier

Pod hlavičkou Unileveru vznikli v spolupráci s konfederáciou Oxfam prvé dva pilotné projekty v Nigérii, kde sa zriadili centrá s pitnou vodou. tzv. Water Centres. Tá sa ďalej recykluje a následne využíva v domácnosti. Centrá vzdelávajú ľudí v komunitách predovšetkým v oblasti zodpovedného používania vody a možnostiach jej ďalšieho efektívneho využitia. Na základe týchto informácií ušetria domorodé ženy až tri hodiny času denne.  

Druhá iniciatíva, sociálne podnikanie Nextdrop, sa sústreďuje na kontaktovanie ľudí správou v mobile vo chvíli, keď má byť v domácnostiach spustená tečúca voda. Až okolo 30 % ľudí na celom svete musí tráviť čas čakaním na nepravidelne tečúci a prerušovaný tok vody z kohútikov. Projekt je spustený v indickom meste Mysore. Priebeh je jednoduchý – ľudia, ktorí sú na projekte zúčastnení, dostanú zdarma textovú správu, keď má dôjsť k spusteniu vody. Táto schéma projektu poskytuje cenné informácie a údaje aj samotným poskytovateľom vody v jednotlivých oblastiach, ktoré nemali dovtedy žiadne štatistiky o stave vodnej siete. Projekt by mohol z dlhodobého hľadiska odhaľovať aj ďalšie nedostatky v infraštruktúre, ako sú napríklad úniky vody a hľadať efektívne riešenia na ich odstránenie.

Oba pilotné projekty sú v štádiu testovania. Do konca roku 2015 by malo byť zriadených celkovo 10 centier s pitnou vodou, do roku 2020 by ich malo byť už 1000. V tomto čase sa kladie dôraz najmä na informovanosť spoločnosti a hľadanie nových prostriedkov a možností pri inováciách v oblasti produktov a poskytovania služieb. Dôležitá je aj angažovanosť veľkých firiem v tejto problematike a ich účasť na riešení otázok sociálneho rozvoja a zvyšovaní povedomia v spoločnosti.

Ako ďalej uvádza Hannek Willenborg, „pre veľa spoločností je zodpovedné podnikanie (CSR) vnímané len ako doplnková časť biznisu. Unilever sa snaží presvedčiť partnerov o tom, že hľadanie riešení v globálnych otázkach by malo byť jadrom nášho podnikania.“

Buy Lady a Drink

Buy a Lady a Drink (Kúp dáme drink) je kampaň, ktorá bola rozbehnutá pivnou spoločnosťou Stella Artois a predstavená v rámci festivalu Sundance Film Festival. S podporou Water.org  natočila firma reklamný spot s názvom Buy a Lady a Drink v hlavnej úlohe s hercom Mattom Damonom, ktorý ma upozorniť na ženy a ich únavné každodenné chodenie za čistou vodou. Zároveň má táto kampaň hľadať riešenia na tento problém v rámci globálnej vodnej krízy. Stella Artois darovala organizácii Water.org až 1,2 miliónov dolárov. Súčasne vďaka každej kúpe limitovanej edície piva s pohárom bude počas piatich rokov v rámci tejto kampane zabezpečená pitná voda tým obyvateľom rozvojových krajín, ktorí žijú v problémových oblastiach s nedostatkom pitnej vody.

Úspech tejto kampane, ktorá bola spustená v januári 2015 potvrdzuje záujem vyspelých štátov angažovať sa v problematike pitnej vody a hľadať riešenia na zlepšenie situácie žien v rozvojových krajinách.    

 

Autorkou je Janka Kyselová, dobrovoľníčka v tíme zodpovedného podnikania Nadácie Pontis

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111