13. 02. 2017 Zodpovedné podnikanie

Členské firmy Fondu pre transparentné Slovensko sa navzájom inšpirujú

Farmaceutická spoločnosť zamedzuje vzniku podozrenia na konflikt záujmov medzi GSK a lieky predpisujúcimi lekármi.

Spoločnosť GSK Slovensko pripravuje každoročne pre svojich zamestnancov Company meeting – januárové stretnutie, na ktorom je predstavená stratégia firmy pre nasledujúci kalendárny rok.

24. januára sa stretli „glaxáci“ z celého Slovenska v Šamoríne, kde sa venovali aj hodnoteniu implementácie tzv. globálneho operačného modelu. Ten spočíva predovšetkým v tom, že GSK ako celosvetovo pôsobiaca farmaceutická spoločnosť orientovaná na výskum (všade na svete) od 1. januára 2016 neplatí lekárom za prednášanie v mene firmy. Nepodporuje ani účasť jednotlivcov na medicínskych kongresoch. GSK pristúpilo k tejto razantnej zmene s cieľom zvýšiť dôveru pacientov tým, že zamedzuje vzniku podozrenia na konflikt záujmov medzi GSK a lieky predpisujúcimi lekármi. Neznamená to, že firma nepodporuje medicínske vzdelávanie, robí tak však formou podpory renomovaných lekárskych spoločností, ktoré žiadajú o granty – nemá však dosah na výber zúčastnených lekárov.

Vzhľadom na to, že ide o závažnú zmenu, zatiaľ ojedinelú vo farmaceutickom sektore, je pre GSK zaujímavé inšpirovať sa aj v iných odvetviach. Preto si GSK Slovensko pozvalo na diskusnú časť svojho Company meetingu Magdalenu Dobišovú, generálnu riaditeľku SKANSKA Slovensko. Spoločnosť SKANSKA je známa svojou jasnou stratégiou etiky a transparentnosti, ktorú presadzuje nielen vo svojom podnikaní, ale i na slovenskom stavebnom trhu od roku 2009. Napriek tomu, že sektor stavebníctva nepatrí medzi najtransparentnejšie odvetvia na Slovensku, je spoločnosť SKANSKA presvedčená, že jedine s profesionalitou a zodpovedným prístupom k podnikaniu môže v stavebníctve uspieť. Magdalena Dobišová zdieľala túto skúsenosť so zamestnancami GSK veľmi otvorene, vrátane odpovedí na ich otázky k téme.

Fond pre transparentné Slovensko, ktorého členom je GSK Slovensko rovnako ako SKANSKA, predstavil na diskusii Ondrej Gallo, programový manažér Nadácie Pontis, ktorá Fond spravuje.

SK/COM/0007/17, pripravené vo februári 2017

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111