19. 05. 2017 Nadácia Pontis

Čo sme sa dozvedeli o meraní dopadu filantropických aktivít

Meranie dopadu filantropických aktivít – to bola hlavná téma 9. Fóra o firemnej filantropii.

Takmer stovka účastníkov sa 18. mája  zamýšľala, ako robiť filatropiu efektívne a s čo najväčším dopadom.

Podujatie otvoril Norbert Maur, programový manažér Nadácie Pontis. Predstavil výsledky veľkého prieskumu filantropických investícií. Ide o prvú komplexnú mapu filantropických aktivít na Slovensku, ktorú pripravila Nadácia Pontis metódou skúmania výročných správy, CSR reportov či osobného dopytovania v 47 firmách na Slovensku. Cieľom bolo zmapovať, do akých oblastí firmy najviac investujú svoje filantropické peniaze. Vysvetlenie a sociologický kontext mapy podal sociológ Martin Bútora.

Nový fenomén – investovanie so sociálnym dopadom

O investovaní so sociálnym dopadom hovoril Björn Strüwer, zakladateľ a CEO spoločnosti Roots of Impact. Ide o čoraz známejší trend vo svete. Pri takomto investovaní je dôležitým motívom prispieť k riešeniu niektorého so spoločenských problémov. Od filantropie sa však líši tým, že podstatná je finančná návratnosť – musí sa vrátiť aspoň kapitál. Pri investovaní so sociálnym dopadom je dôležité rovnako prísne pristupovať k monitorovaniu a hodnoteniu dopadu, ako k samotnému investovaniu.

Ako príklad uviedol spoločnosť z Paríža, ktorá organizuje turistické prehliadky mesta pre turistov. Sprievodcami sú ľudia bez domova, ktorí ich prevedú aj málo známymi, no zaujímavými kútmi mesta. Aj na Slovensku máme spoločnosti, ktoré sa venujú takémuto druhu investovania. Je ňou napríklad spoločnosť getFarmmer, víťaz Social Impact Award v roku 2013. Prináša potraviny od lokálnych farmárov do slovenských domácnosti.

Kľúčové je vzdelávanie verejnosti

Elena Calistru je zakladateľkou mimovládnej organizácie Funky Citizens v Rumunsku. Organizácia sa venuje boju proti korupcii. Pri svojej práci sa zameriavajú na časť populácie, ktorá nežije v chudobe, ale má pravidelný priemerný príjem a je schopná zaujímať sa o verejný život. Jednou z ich hlavných náplní v boji proti korupcii je vzdelávať verejnosť. „Občianske vzdelávanie je výborná štartovacia čiara pri boji proti korupcii,“ hovorí Calistru. Pokiaľ ľudia rozumejú v čom spočíva problém, hľadajú možnosti, ako ho vyriešiť. Verejnosť by mala rozumieť napríklad tomu, ako pracujú súdy či ako fungujú legislatívne procesy.

Vzdelávanie robia veľmi zábavnou formou, blízkou širokej verejnosti. Prevádzkujú napríklad portál, na ktorom si verejnosť môže overiť pravdivosť výrokov politikov, či ľudí aktívnych vo verejnom živote. Takisto vydali set kartičiek s obrázkami skorumpovaných politikov, pretože je dôležité, aby na ich kauzy ľudia nezabudli a pamätali si ich.  Ľudia tieto kartičky zbierajú a vymieňajú si ich. Známe sú ich turistické prehliadky mesta, pri ktorých hovoria, akou sumou z verejných zdrojov bola ktorá budova podporená. Podľa Calistru je kľúčom k úspechu spolupráca firiem s neziskovými organizáciami. Spoločne môžu realizovať aktivity, s vysokým sociálnym dopadom.

Firmy zdieľali príklady najlepšej praxe

V poobednom programe sa predstavili rečníci s praktickými workshopmi či zamestnanci viacerých firiem, ktorí hovorili o príkladoch najlepšej praxe a zdieľali svoje skúsenosti. O tom, ako konkrétne merať dopad porozprávala Olalla Linares Segade z Impact Measurement & Corporate Programmes, SEIF. V paralelnej prednáške jej kontroval Pavel Hrica z Nadácie Ponits, ktorý radil predstaviteľom firiem, ako efektívne nastaviť darcovskú stratégiu, aby bol dosiahnutý želaný dopad.

Vystúpili aj Katarína Hutyrová z Nosene, ktorá hovorila o filantropickej stratégii tohto startupu. Pri nákupe zákazníci na štítku vidia presnú sumu z ceny oblečenia, ktorá ide na pomoc týraným ženám. Martin Bača z Accenture rozprával o tom, ako ovplyvnili tisícky žiakov po celom Slovensku tým, že poskytli učiteľom informatiky kurz, na ktorom zistili, ako vyučovať informatiku kreatívne. O tom, ako sa dá vĎaka pro bono spolupráci dosiahnuť systémová zmena poprozprávala Silvia Belovičová zo Squire Patton Boggs a Martin Provazník, bnt attorneys-at-law. 

Certifikáty pre „sedem statočných“

V rámci Fóra o firemnej filantropii prebehlo aj udelenie certifikátov Transparentná firemná nadácia/nadačný fond. Prvých sedem firemných nadácií a nadačných fondov sa ziskom certifikátu Transparentná firemná nadácia/nadačný fond zaradilo medzi lídrov v transparentnosti v 3. sektore. Certifikáty udeľuje Asociácia firemných nadácií a nadačných fondov  (ASFIN) v spolupráci so spoločnosťou KPMG na Slovensku. Viac o udeľovaní sa dočítate na tomto linku

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.