08. 12. 2020 Zodpovedné podnikanie

Čo v roku 2020 dosiahli projekty podporené z Fondu pre transparentné Slovensko

Vďaka podpore firiem združených vo Fonde pre transparentné Slovensko watchodgové a analytické organizácie ani v roku 2020 neustali vo svojej snahe starať sa o transparentnejší verejný priestor. Prečítajte si, čo sa im podarilo.

Aliancia Fair-play

Aliancia Fair-play vďaka projektu financovanom FpTS analyticky preskúmala vyše 150-tisíc účtovných závierok. Podarilo sa jej popísať proces, ktorým sa rozsiahla skupina firiem špekulatívne vyhýba plateniu daní z príjmov. Z dát odhadla sumu, o ktorú štátny rozpočet prichádza vďaka „deravým“ pravidlám, na rádovo desiatky miliónov eur. Vypracovala viacero návrhov, vďaka ktorými sa v tejto oblasti dá stav legislatívy výrazne zlepšiť. Svoje návrhy predloží premiérovi, s ktorým je naplánované pracovné stretnutie. Viac informácii zverejníme čoskoro.

INEKO

V rámci projektu podporeného z Fondu pre transparentné Slovensko pri Nadácii Pontis inštitút zverejnil aktualizované a rozšírené hodnotenie nezávislosti 26 verejných inštitúcií a ich odolnosti voči zneužitiu vrátane odporúčaní. Ako najodolnejšia vyšla už po tretí raz Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, na opačnom konci sa umiestnila Pôdohospodárska platobná agentúra. Výsledky sme prezentovali prostredníctvom analýzy a tiež aktualizovaného portálu institucie.ineko.sk.

Cieľom projektu bolo tiež podporiť otvorenie výberových konaní na vedúce funkcie vo verejných inštitúciách. To sa podarilo dosiahnuť aj vďaka spoluúčasti na tvorbe dizajnu výberového procesu a členstvu vo výberových komisiách konkurzov na post predsedu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (Peter Goliaš, riaditeľ INEKO) a na posty členov Rady ÚVO (Ján Kovalčík, analytik INEKO).

V prvotnej fáze sa inštitút podieľal aj na príprave výberového procesu na post prezidenta Finančnej správy. Všetky tri výbery prebehli v súlade s odporúčaniami INEKO s verejným vypočutím a transparentným hodnotením kandidátov odbornou komisiou, čím sa aj podľa metodiky INEKO zaradili medzi najtransparentnejšie z hodnotených konkurzov.

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI)

Demagóg.SK factcheckol 27 pred- a povolebných diskusií, overil v nich vyše 650 tvrdení politikov. Zanalyzoval databázu 15-tisíc výrokov a zistil, že politici sú náchylnejší mýliť sa, keď hovoria o nezamestnanosti či diaľniciach. Vydal tiež brožúrku o diskusných fauloch v politických diskusiách. Je v nej 14 najčastejších argumentačných chýb a rady, ako sa nenechať nachytať. 200 vytlačených kusov dostali školy v regiónoch najviac ohrozených extrémizmom. E-verzia brožúrky je na stiahnutie na tomto linku.

Inštitút strategických politík – Infosecurity.sk

Cez platformu Infosecurity.sk za uplynulý rok inštitút vyvíjal intenzívne úsilie, aby do verejnej debaty preniesol kľúčové témy, ktoré so sebou priniesla radikálna zmena informačného prostredia a nové informačné technológie. Cez podcasty, spravodajstvo a investigatívu neustále zdôrazňoval skrytú podstatu sveta dezinformácií, propagandy a predátorských politík sociálnych sietí a zároveň hájili a informovali o stratégiách, iniciatívach a legislatíve, ktoré sa usilujú o stransparentnenie spoločného informačného priestoru.

Podarilo sa tiež rozbehnúť reprezentatívny flagship formát – podcast Disinfo Report, ktorý uverejňujeme aj na portáli Aktuality.sk. Ten sa teší pozitívnym reakciám z redakcie Aktualít ohľadne počúvanosti, od verejnosti, bezpečnostnej komunity, ale aj od vysokých predstaviteľov štátnej správy, ktorých sa problematika dezinformácií, propagandy a politík sociálnych sietí týka – aj oni počúvajú, aby ostali „na pulze doby“.

Nadácia Zastavme korupciu

Nadácia Zastavme korupciu vďaka podpore fondu dokončila projekt Zindex.sk, ktorý hodnotí verejné obstarávanie. Tentoraz sa spolu s českými expertmi zo think-tanku EconLab pozrela, ako nakupujú samosprávy. Analýza sa týkala polovice volebného obdobia primátorov a starostov. V spolupráci s českými výskumníkmi metódou ocenenou OECD hodnotila 17 000 nákupov spolu za 1,1 miliardy eur. Posudzovala najmä, či samosprávy o zákazky súťažia, či tendre nerušia, ako často sa opakujú rovnaké firmy a či pri verejnom obstarávaní neporušujú zákon. Najlepšie obstál Prešov, z malých miest Bardejov, zo samosprávnych krajov žilinský. Podrobnejšie výsledky nájdete na tomto linku

Slovenská debatná asociácia

Vďaka Fondu pre transparentné Slovensko SDA zorganizovala od septembra 3 online debatné podujatia, na ktorých o témach transparentnosti (ako napr. zverejňovanie platov ústavných činiteľov alebo trestnoprávna imunita pre whistleblowerov) debatovalo viac ako 450 debatérov a debatérok z celého Slovenska (Bratislava, Šamorín Nitra, Trenčín, Púchov, Žilina, Lučenec, Martin, Poprad, Spišská Nová Ves, Humenné, Košice, Michalovce). Materiály pre učiteľov a učiteľky, ktoré rozoberajú tieto témy, sa dostali na viac ako 50 škôl v rôznych regiónoch. Tiež sa uskutočnila online verejná diskusia odborníkov a odborníčok o whistleblowingu, ktorá sa dostala k viac ako 3 000 divákom.

Slovensko.Digital

Slovensko.Digital v uplynulom období komunikovalo s ministerstvom investícií (MIRRI) o prebiehajúcom prehodnotení projektov financovaných z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra  (po čase jeho trvania boli všetky projekty pozastavené). K záverom prehodnotenia vytvorili pripomienky a zaslali ich na MIRRI, hlavne k infraštruktúrnym projektom. Pripomienkovali materiál MIRRI na rokovanie vlády SR a jeho uznesenia, ktorým mali byť vytvorené nové povinnosti gestorov projektov.

V rámci prípravy na realizačnú fázu projektov usporiadalo Slovensko.Digital online workshop so zástupcom MIRRI, ÚVO a dodávateľských firiem, na ktorom diskutovali o najviac rizikových miestach realizačnej fázy IT projektov a spôsobe výkonu kontrolných kompetencií zo strany MIRRI. V projekte IS parkovacej politiky BA bolo Slovensko.Digital členom komisie pre VO a pre projekt ESKN poskytli ÚGKK konzultácie ako vykonať audit tohto zlyhaného IT projektu.

Transparency International Slovensko

Zatiaľ čo sudcovia podávajú podrobnú správu o výkone svojej činnosti už od roku 2011, pri prokurátoroch sme až do minulého roka nevedeli ani to, kde pracujú. Transparency International Slovensko priniesla väčšiu mieru prehľadnosti do výsledkov práce prokurátorov, a to prostredníctvom nového webu prokuratura.otvorenesudy.sk.

TIS taktiež pripravila štúdiu o výsledkoch práce prokurátorov, ktorá mapuje posun v trendoch za ostatných desať rokov. Pozorne tiež sledovala proces výberu generálneho prokurátora a ešte pred verejným vypočutím pripravila porovnanie kandidátov na základe štatistických ukazovateľov i morálnych postojov. TIS tiež zaktualizovala mapu rodinných prepojení na súdoch a pripravila tiež novú analýzu, kto je s kým rodina v slovenskej justícii. Analýza reflektuje trendy za posledných osem rokov.

VIA IURIS

Počas leta sa VIA IURIS aktívne zapojila do pripomienkovania zmien v Ústave SR zameraných na zlepšenie fungovania Ústavného súdu SR a vzniku Najvyššieho správneho súdu, ktoré sú v súčasnosti v procese schvaľovania. Podrobne proces sleduje a upozorňuje na obchádzanie poctivej diskusie o zmenách Ústavy SR, ktorá je z ich pohľadu nevyhnutná.

Množstvo aktivít organizácia realizovala v súvislosti s monitorovaním voľby Generálneho prokurátora, okrem stránky www.zadobruvolbu.sk, ktorá obsahuje profily kandidátov a mapuje relevantnú diskusiu v médiách, sa VIA IURIS sa tiež podieľala na vypracovaní návrhu otázok, ktoré mohli poslanci Ústavnoprávneho výboru NR SR pri vypočúvaní kandidátom položiť.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.