19. 11. 2014 Zodpovedné podnikanie

CO2 ako ho nepoznáme

Firmy vďaka novým technológiám menia CO2 na výrobnú surovinu.

©Newlight Technologies

Problémy spojené s emisiami CO2 naberajú na vážnosti čím ďalej tým viac. Kvôli hrozbám prameniacim z globálneho otepľovania dochádza k čoraz častejšiemu prijímaniu opatrení na znižovanie jeho produkcie. Existujú však spoločnosti, ktoré sa rozhodli využiť vyprodukovaný CO2 vo svoj prospech. Prostredníctvom chemických procesov ho menia na výrobný zdroj.

Newlight Technologies

Jednou z nich je aj Newlight Technologies. Podľa portálu greenbiz.com spoločnosť pomocou mikroorganizmov mení metán a skleníkové plyny z ovzdušia na plastovú hmotu, tzv. AirCarbon. Cleantechnica.com uvádza, že hmota je rozložiteľná, recyklovateľná a nezanecháva uhlíkovú stopu.

AirCarbon používa aj spoločnosť Dell na balenie svojich produktov. Podľa edie.net začala tento plast využívať v snahe posilniť svoj udržateľný rozvoj. Okrem jeho väčšej ohľaduplnosti k životnému prostrediu, je totiž menej nákladný ako pôvodne používaný plast, ktorý je vyrábaný z ropy.

Liquid Light

Iný chemický proces využíva spoločnosť Liquid Light. Jej hlavným zameraním je premena CO2 na etylénglykol. Slúži na výrobu plastových fliaš, nemrznúcich kvapalín do motorových vozidiel či polyesterového oblečenia.

Dye Coo

CO2 nachádza svoje uplatnenie aj v textilnom priemysle. Holandská spoločnosť DyeCoo spracováva oxid uhličitý pod extrémnym tlakom a mení ho na tekutinu. V tejto forme môže pri farbení textílii nahradiť vodu.

Novomer a BASF

Spracovávaním CO2 sa zaoberajú tiež chemické spoločnosti Novomer BASF. Získavajú z neho polyméry, ktoré sa používajú na výrobu náterov, lepidiel, tmelov či obalov.

Solar Jet Programme

Ďalšiu možnosť využitia CO2 skúma Solar Jet programme vo Švajčiarsku. Výskumný tím navrhol reaktor, ktorý prostredníctvom solárnej energie vygeneruje teplotu potrebnú na rozloženie vody a CO2 na vodík a oxid uhoľnatý. Z tejto zmesi sa dá vyrobiť petrolej, ktorý slúži ako letecké palivo. Proces  výroby je však stále predmetom ďalších výskumov, keďže sa touto technikou zatiaľ podarilo vyrobiť len liter paliva.  

 Článok pripravila Lucia Makýšová, stážistka v tíme zodpovedného podnikania Nadácie Pontis.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111