29. 04. 2013 Zodpovedné podnikanie

CSR Europe spúšťa kampaň na podporu zamestnanosti

Platforma CSR Europe chce kampaňou „Zručnosti pre pracovné miesta“ podporiť zamestnanosť na starom kontinente.

Podpora hospodárskeho rastu a ozdravenie európskeho pracovného trhu. To sú hlavné ciele kampane „Zručnosti pre pracovné miesta“, ktorú aktuálne spustila platforma CSR Europe.

Odpoveď na krízu

Európska ekonomika už od roku 2008 zápasí s pretrvávajúcou hospodárskou krízou a prehlbujúcou sa nezamestnanosťou. Za toto obdobie došlo k zániku šiestich miliónov pracovných miest šiestich miliónov pracovných miest50 % nových podnikov krachuje v prvých piatich rokoch svojej prevádzky a znepokojujúca je najmä úroveň nezamestnanosti mladých ľudí, ktorá v januári 2013 dosiahla 23,6 %.

„Nastal čas urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme dosiahli ciele stratégie Európa 2020 zamerané na tvorbu nových pracovných miest, podporu inovácií a dynamickej kultúry podnikania. Komunita zodpovedných firiem má záujem prispieť k inteligentnému rastu a vytvoreniu udržateľného a inkluzívneho trhu práce,“ zdôraznil prezident CSR Europe, Viscount Etienne Davignon.

Aktivity kampane

Cieľom novej kampane je podporiť už existujúce praktické riešenia, ktoré navrhujú samotné firmy a ostatní zúčastnení aktéri. CSR Europe podporí aktivity zamerané na: 

  • inovácie na pracovisku – prispôsobenie procesov na pracovisku tak, aby prispeli k predĺženiu pracovného života, zdravia a blahobytu zamestnancov;
  • podnikavosť – rozvoj trhu a inovácií;
  • podporu zručností uchádzačov o zamestnanie, ktoré budú zodpovedať potrebám zamestnávateľov;
  • podporu sociálneho začlenenia a sociálno-ekonomického rozvoja znevýhodnených skupín. 

Celkovo ide o deväť projektov pod vedením CSR Europe, jej národných partnerských organizácií a členských firiem. Svoj záväzok zúčastniť sa kampane už vyslovili spoločnosti Hewlett-Packard, IBM, Intel, Randstad, CSR Turecko či Impronta Etica.

Kampaň „Zručnosti pre pracovné miesta“ sa naplno rozbehne v nadchádzajúcich mesiacoch, pričom priebežné výsledky budú publikované na jar 2014. Kampaň vyvrcholí hodnotením konečných výsledkov na CSR Europe Enterprise 2020 Summit, ktorý sa bude konať v roku 2015.

Zdroje: csreurope.orgilo.orgec.europa.eu

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111