21. 02. 2024 Zodpovedné podnikanie

CURAPROX Slovensko: Prácu treba nastaviť s ohľadom na konkrétne zdravotné znevýhodnenie a individuálnu osobnosť

Spoločnosť CURAPROX Slovakia zamestnáva vo svojich stánkoch v nákupných centrách zamestnancov a zamestnankyne so zdravotným znevýhodnením.

V kategórii Výnimočný zamestnávateľ Via Bona Slovakia 2022 bola ocenená spoločnosť CURAPROX Slovensko. Jej autentický prístup k zamestnávaniu zraniteľných a zdravotne znevýhodnených skupín je založený na vytváraní pracovných príležitostí predovšetkým pre ľudí s autizmom a Downovým syndrómom. Títo zamestnanci a zamestnankyne vykonávajú určené úlohy po boku pridelených kolegov a kolegýň. S Evou Jankovičovou, retail manažérkou spoločnosti CURAPROX Slovensko, sme sa rozprávali o tom, ako sa začleňovaním týchto ľudí do pracovného života spoločnosti darí búrať predsudky a stereotypy v pracovnom prostredí aj medzi zákazníkmi a zákazníčkami.

Stali ste sa víťazom ocenenia Via Bona Slovakia 2022 v kategórii Výnimočný zamestnávateľ. Čo pre vás znamená zisk tohto ocenenia? 

Znamená to pre nás akúsi spätnú väzbu, že to robíme nielen s dobrým úmyslom, ale aj s reálnymi výsledkami. Zároveň to znamená možnosť inšpirovať aj ďalšie firmy a ukázať im cestu, ako zamestnávať zdravotne znevýhodnených ľudí tak, aby to bolo prospešné pre nich aj pre spoločnosť.

Čo vás motivovalo k zamestnávaniu ľudí so zdravotným znevýhodnením? 

Verili sme, že ľudia so zdravotným znevýhodnením chcú a vedia pracovať. Z praktického hľadiska nás motivovalo to, že získame skvelých zamestnancov. Z hodnotového hľadiska bola našou motiváciou predstava, že prispejeme k zlepšeniu postavenia týchto ľudí v spoločnosti a k búraniu predsudkov, ktoré sa s nimi, bohužiaľ, stále spájajú.

Ako sa zamestnanci so zdravotným znevýhodnením zapájajú do pracovného prostredia a aké úlohy vykonávajú? 

Pracujú na našich predajných miestach, kde pripravujú použité kefky na recykláciu. Pomáhajú pri vykladaní tovaru aj pri samotnom predaji. Pracujú aj na centrále v office tíme, kde pomáhajú pri olepovaní produktov. Chodia tiež pomáhať do skladu.

Aké sú hlavné predsudky a stigmy, s ktorými sa stretávate pri zamestnávaní týchto skupín, a ako ich firma prekonáva? 

Sú to hlavne predsudky, že nebudú dostatočne výkonní a nezvládnu byť prínosnými členmi pracovného tímu. Recept je však jednoduchý – pracovnú agendu aj pracovné podmienky treba nastaviť s ohľadom na konkrétne zdravotné znevýhodnenie a individuálnu osobnosť konkrétneho kolegu či kolegyne. Vtedy odvádzajú naozaj skvelú robotu.

Aká je odozva na zamestnávanie vašich výnimočných kolegov, ako ich sami nazývate? 

Veľmi pozitívna. Naši výnimoční kolegovia a kolegyne sa tešia do práce a je to z nich aj cítiť. Zákazníci sú veľmi radi, že ich zamestnávame. Naši kolegovia sa na prácu s nimi vždy tešia, pretože ich pozitívna energia a úprimné úsmevy sú doslova nákazlivé.

Čo by ste odporučili firmám, ktoré uvažujú nad zamestnaním človeka so zdravotným znevýhodnením? 

Aby prešli od uvažovania k reálnym krokom a zamestnali týchto ľudí. Prinesie im to lojálnych zamestnancov, ktorí chcú a vedia pracovať.

Aké sú vaše ďalšie ciele či výzvy v oblasti zamestnávania ľudí so zdravotným znevýhodnením?  

Chceme ich pracovne aj ľudsky neustále posúvať ďalej, učiť ich nové veci. Hlavným cieľom do najbližších mesiacov je integrovať ich aj do ďalších tímov, napríklad do nášho obchodného tímu v teréne.

Zameriava sa vaša spoločnosť na vytváranie inkluzívnych pracovných podmienok pre rôznorodé skupiny zamestnancov a zamestnankýň. Nominujte svoju firmu na ocenenie Via Bona Slovakia 2023 v kategórii Výnimočný zamestnávateľ. Nominácie uzatvoríme 11. marca 2024.

 

 

 

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111