06. 07. 2016 Zodpovedné podnikanie

Ďalší učitelia sa naučili, ako nadchnúť deti pre vedu a techniku

Druhý ročník školenia „Technika hrou od materských škôl“ úspešne ukončilo 306 učiteľov materských škôl.

„Po úspešnom prvom ročníku školenia Technika hrou od materských škôl, ho Nadácia rozšírila na šesť krajov (Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky, Žilinský, Banskobystrický a Prešovský) z pôvodných dvoch krajov. Učitelia prijali školenie s nadšením, nakoľko mohli nové poznatky bezprostredne po školení využiť v praxi,“ vysvetľuje ciele projektu Boris Michalík, správca Nadácie Volkswagen Slovakia. Tento rok sa akreditovaného vzdelávacieho programu úspešne zúčastnilo 306 pedagógov, ktorí ocenili aj to, že zároveň získali edukačnú hru a iné praktické pomôcky.

„Úlohou projektu v praxi je, aby si dieťa stanovilo výskumnú otázku technického typu, a snažilo sa ju za pomoci učiteľa vyriešiť. Myšlienkové procesy, ktoré sa pritom rozvíjajú sú použiteľné aj v bežnom živote. Teda na technické a technologické vzdelávanie i všeobecný rozvoj, logiku, syntézu či analýzu. Vďaka tomu budú deti šikovnejšie,“ uviedla lektorka školenia Kristína Žoldošová.

V školskom roku 2016/2017 rozšíri Nadácia školenia aj do Nitrianskeho a Košického kraja. Budú súčasťou inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu pre učiteľov materských škôl, ktorý ich má naučiť, ako zvýšiť záujem detí o techniku, rozvíjať v nich kritické myslenie a schopnosť tvoriť.

Svoje metodické postupy prezentujú pedagógovia na záverečnej skúške. Získajú 8 kreditov a certifikát. V podpore technického vzdelávania bude Nadácia pokračovať organizáciou školení aj pre pedagogických zamestnancov prvého stupňa základných škôl.

Zdroj: Nadácia Volkswagen Slovakia

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111