10. 02. 2016 Nadácia Pontis

Darujte nám 2%, aby sme aj naďalej mohli meniť Slovensko k lepšiemu

Vaše 2 % využijeme efektívne a v prospech riešenia problémov našej krajiny. Údaje potrebné k poukázaniu 2% Nadácii Pontis:

 • Obchodné meno (názov): Nadácia Pontis
 • Sídlo – obec, PSČ, ulica, súpisné/orientačné číslo: Zelinárska 2, 821 08 Bratislava
 • Právna forma: Nadácia
 • Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 31784828

Ste zamestnanec? Postupujte takto: 

 • Do 15. februára 2016 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 • Potom požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
  Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  a) 2% z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2015 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 eurá.
  b) 3% z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2015 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2015 dobrovoľnícky pracovali.
 • Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie a vyplňte ho. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu vy zaslali svoje 2% alebo /3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov. Novinkou je, že príjímateľ sa nedozvie sumu, ktorú ste mu poukázali ale len vaše meno a adresu.
 • Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane, doručte do 30. apríla 2016 na daňový úrad podľa vášho bydliska. Adresu si nájdete tu. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane, je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
 • Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli vaše 2% resp. 3% v prospech vami vybraného prijímateľa.

Ste fyzická osoba? Postupujte podľa týchto krokov:

 • Minimálna výška na poukázanie dane sú 3 eurá.
  Vypočítajte si:
  a) 2% z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2015 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín.
  b) 3% z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2015 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2015 dobrovoľnícky pracovali.
 • V daňovom priznaní pre fyzické osoby typu A alebo v daňovom priznaní pre fyzické osoby typu B  vyplňte príslušné kolonky na poukázanie 2%  resp. 3% z dane v prospech prijímateľa na základe údajov o Nadácii Pontis vyššie. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu vy zaslali svoje 2% alebo 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov.
 • Riadne vyplnené daňové priznanie  doručte do 31. marca 2016 na váš daňový úrad podľa vášho bydliska (Adresu nájdete tu) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 • Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
 • Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech vami vybraného prijímateľa.

Ste právnická osoba? Postup je nasledovný:

 • Ak ste právnická osoba, môžete poukázať 1,0% resp 2% z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 eur. Vypočítajte si vaše 1,0% alebo 2% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% resp. 2% musí však byť splnená podmienka minimálne 8 eur na jedného prijímateľa.
 • Poukázať 1% z dane môžete ak ste: právnická osoba (firma), ktorá v roku 2015 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2016 (zvyčajne do 31. marca 2016) nedarovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi)
 • Poukázať 2% z dane môžete ak ste: právnická osoba (firma), ktorá v roku 2015 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2016 (zvyčajne do 31.marca 2016) darovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi)
 • V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
 • Údaje o Nadácii Pontis, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete vyššie.  Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na  váš daňový úrad (Adresu nájdete tu) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 • Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech vami vybraných prijímateľov. 

Dôležité termíny

31. marec 2016 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov). Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne.

31.marec 2016 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2016 môže poukázať iba 1,0% z dane.
Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak “2%” poukazuje v tomto predĺženom termíne!
Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

30. apríl 2016 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)

 

Nestačili vám tieto informácie alebo si chcete pozrieť zoznam prijímateľov? Bližšie informácie nájdete tu.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111