01. 06. 2013 Zodpovedné podnikanie

Deti s neľahkým osudom mali s dobrovoľníkmi etnobubnovačku

Dobrovoľníci z Poisťovne SLSP pripravili pre deti a matky z krízového centra Brána do života netradičný Deň detí v podobe záhradnej etnobubnovačky.

Krízové centrum Brána do života v Bratislave sa venuje deťom a ich matkám s neľahkým osudom. S deťmi už rok trávia svoj voľný čas aj dobrovoľníci. Najnovšie pre nich pripravili netradičný Deň detí v podobe záhradnej etnobubnovačky.

Viac ako 20 dobrovoľníkov Poisťovne Slovenskej Sporiteľne sa piatok 31. mája 2013 venovalo deťom z krízového centra Brána do života. O program sa postaralo združenie Zvuky cez ruky, ktorého lektori ich naučili hrať na rôznych entobubnoch a perkusiách. Ide o muzikoterapiu – spoločné bubnovanie a hru s rytmikou – ktorá pomáha zbližovať rôzne komunity ľudí.

Stretnutia detí s dobrovoľníkmi majú veľa do seba. „Vždy, keď sa vracajú zo spoločných stretnutí, sú plné príbehov a nových zážitkov, ktoré obohacujú ich život,“ hovorí Daniela Gáliková, riaditeľka detského domova a zariadenia pre týrané ženy a ženy v sociálnej núdzi.

Dobrovoľnícke aktivity poisťovne a jej zamestnancov sa nesú pod hlavičkou programu Lepší život . Okrem detí sa venujú aj mladým z krízového strediska, ktorí sa vďaka nim zúčastňujú hippoterapie a venujú vytrvalostnému behu. Prvé úspechy už zaznamenali aj na bratislavskom polmaratóne a behu Devín Bratislava. Dobrovoľníci im tiež vymaľovali priestory v domove.

Na záver bubnovačky vyhodnotili aj program prvého kola finančného programu Spornička do života. „Mladí sa počas šiestich workshopov učili ako hospodáriť s peniazmi a popritom si odkladali menšie čiastky zo svojich príjmov,“ vysvetľuje generálny riaditeľ poisťovne Martin Kaňa. Ich snaha o šetrenie teraz bude odmenená finančným darom až do 100 eur. „Je to pre nich motivácia, aby si vytvárali finančné rezervy pre budúcnosť a nepredvídateľné situácie,“ dodal.

Koordinátorka programu Lepší život je Iva Králová z Nadácie Pontis. Pre viac informácií kontaktujte na iva.kralova@nadaciapontis.sk.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111