06. 10. 2014 Nadácia Pontis

Deťom odovzdali ihrisko

Dopravné ihrisko s podporou Nadačného fondu Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis.

Materská škola Brezany zažila 26. septembra malú slávnosť, na ktorej odovzdali do užívania malé detské dopravné ihrisko v areáli MŠ. Na jeho realizácii sa podieľali Občianske združenie Briezka s podporou Nadačného fondu Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis, Obecný úrad v Brezanoch, rodičia a priatelia školy.

Za účasti štatutárky občianskeho združenia G. Boldizsárovej, starostu obce K. Pecku, konateľa realizujúcej firmy E. Kadíka, školskej metodičky Emílie Surovcovej, riaditeliek MŠ a ZŠ z blízkeho okolia, zástupcov rodičov pracovníčok a detí MŠ Brezany vyskúšali deti materskej školy za trošku upršaného počasia nové bicykle, kolobežky a odrážadlá s celou bezpečnostnou výbavou na malom detskom ihrisku, ktorého autorom je Jozef Hulín. Cieľom MŠ je umožniť deťom získať kompetencie v oblasti kognitívnej, sociálnoemocionálnej, perceptuálnomotorickej, ale hlavne umožniť deťom utvrdiť si tieto zručnosti v reálnych situáciách.

Túto možnosť poskytne naša MŠ v rámci otvorenej školy okolitým materským školám v Bitarovej, Ovčiarsku, vo Hôrkach, Závodí, Základnej škole vo Hôrkach a verejnosti. Projekt DDI sa nám podaril zrealizovať s finančnou podporou Nadačného fondu Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis 2 958 eur, s dofinancovaním z prostriedkov OZ Briezka 1662 eur, s podporou obce Brezany, ktorá zabezpečila rekonštrukciu oplotenia a priľahlej budovy a vďaka množstvu usilovných rúk z radov rodičov našich detí, rodičov detí, ktoré už opustili naše rady a v súčasnosti sú už žiaci ZŠ, priateľov školy, alebo len dobrých a prajných ľudí.

Všetkým týmto v mene detí materskej školy v Brezanoch i ostatných detí, ktoré budú využívať priestor a zariadenie DDI vrelé ĎAKUJEME!

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.