17. 12. 2014 Filantropia

Deťom ste vďaka Srdcu pre deti poslali 351 145 eur

Neuveriteľných 351 145 eur darovali diváci počas galavečera Srdce pre deti, ktorú odvysielala TV JOJ.

Slovenskí diváci v nedeľu večer opäť potvrdili, že osudy ťažko skúšaných detí im nie sú ľahostajné. Počas priameho prenosu galavečera Srdce pre deti na TV JOJ posielali peniaze, z ktorých sa poputujú na pomoc deťom a rodinám, ktoré to najviac potrebujú. Počas celého galavačera sa vyzbieralo neuveriteľných 351 145 eur.

„Ďakujeme všetkým ľuďom so srdcom pre deti, ktorí sa rozdelili o to najlepšie, čo je v každom z nás. Ďakujeme, že darovali deťom a rodinám, ktoré to najviac potrebujú, pocit spolupatričnosti a istoty, že nie sú sami,“ povedala Lenka Surotchak, riaditeľka Nadácie Pontis.

Galavečer priniesol 12 príbehov detí

Galavečer Srdce pre deti priniesol počas nedeľňajšieho galaprogramu 12 príbehov detí, ktoré ukázali, že majú chuť zo všetkých síl bojovať. Srdce pre deti by však nebolo ničím bez desaťtisícov čitateľov, ktorí na charitatívny projekt posielajú svoje darcovské príspevky. Cieľom galavečera bolo ukázať deťom a ich rodinám, že na svoj údel nie sú samy, a že je u nás veľa ľudí, ktorí sú im ochotní v ťažkej životnej situácii pomôcť.

Darcovské SMS môžete posielať do Silvestra

Všetci, ktorí chcú pomôcť a nestihli nedeľňajší galaprogram na TV JOJ, môžu prispieť aj naďalej zaslaním prázdnej SMS v hodnote 5 eur na číslo 871 až do 31. decembra 2014. Zároveň môžete využiť aj on-line darovanie cez web Nadácie Pontis a darovať ľubovoľnú sumu na spoločné konto pre deti, z ktorého sa pomoc prerozdeľuje medzi rodiny.

Komu Srdce pre deti pomáha

  • Projekt je určený na pomoc deťom do 18 rokov.
  • Primárne pomáha rodinám s deťmi v zdravotnej alebo sociálnej núdzi.
  • Deťom pomáhame aj nepriamo, napr. zakúpením prístrojov do nemocníc na detské oddelenia, alebo podporou centier a združení dlhodobo pracujúcich s deťmi.

Ako sa prihlásiť o pomoc

Rodiny s deťmi (do 18 rokov) v zdravotnej alebo sociálnej núdzi sa môžu prihlásiť zaslaním vyplnenej žiadosti, ktorú nájdu na webe SrdcePreDeti.sk. Všetky príbehy detí, ktorým sme pomohli, sú uverejnené na webe, prerozdelenie vyzbieranej sumy je tak dokonale transparentné. 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111