12. 10. 2017 Zodpovedné podnikanie

DISKUTUJEME O BUDÚCNOSTI EURÓPY: 60 rokov európskej integrácie – úspechy a výzvy

V tomto roku slávime 60. výročie od vytvorenia Európskeho hospodárskeho spoločenstva a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

Pri tejto príležitosti Ekonomická univerzita v Bratislave a Zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike pripravujú spoločne slávnostnú konferenciu Diskutujeme o budnúcnosti Európy − 60 rokov európskej integrácie: úspechy a výzvy, ktorej zmyslom je poukázať na význam hodnoty mierového udržateľného rozvoja v zjednotenej Európe a akcentovať najúspešnejšie politiky Európskej únie v prospech obyvateľov Európy.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111