02. 06. 2017 Zodpovedné podnikanie

Diverzita prináša vyššiu výkonnosť a inovácie

V podpore rozmanitosti sa v IBM angažujú dobrovoľníci z radov zamestnancov, zaznelo na seminári Diver(SiTy): Ženy v biznise.

Podpora rozmanitosti na pracovisku nie je len „ľúbivou“ aktivitou, ktorá firme vylepšuje obraz v očiach verejnosti. Podľa The European Business Test Panel až 83 % podnikov z 3 000 oslovených firiem v 25 štátoch EÚ potvrdilo, že diverzita ma pozitívny dopad na ich biznis. Prieskum Catalyst zase poukázal na to, že podniky, ktoré majú štatisticky viac žien v správnych či dozorných radách, v dlhodobom horizonte predbehnú svojich konkurentov.

Pojmom diverzita možno vyjadriť všetky viditeľné, ale aj neviditeľné aspekty, ktorými sa ľudia odlišujú a zároveň sú si podobní – napríklad pohlavie, rasa, vek, sexuálna orientácia či zdravotné postihnutie. Na rodovú diverzitu a uplatnenie žien v práci sa zameral seminár Diver(SiTy): Ženy v biznise, ktorý 30. mája v Bratislave zorganizovali Business Leaders Forum a IBM.

Diverzita, ženy a IBM

Diverzita prináša vyššiu výkonnosť a inovácie. V jednom tíme preto potrebujeme mať rôznorodé zručnosti, skúsenosti, názory či kultúrne pozadie,“ povedala na podujatí Barbora Paulovič-Deckerová, riaditeľka sekcie podpory predaja v regióne Európy, Blízkeho východu a Afriky v IBM. Globálna firma má podporu diverzity a rodovej rovnosti hlboko historicky zakorenenú. V slovenskej pobočke firmy pracuje 56 % žien, na manažérskych postoch je tento podiel 51 %.

Podpora diverzity pritom nie je riadená zhora, ale prostredníctvom tzv. Business Resource Groups. Formát skupín, v ktorých sa dobrovoľne angažujú zamestnanci IBM vo vybraných témach, firma rozbehla v roku 1995. „Z neformálnych skupiniek zameraných skôr na networking sa postupne stali dobre organizované tímy, ktoré sa venujú témam ako LGBT, ženy, ľudia so zdravotným postihnutím či multikultúrna spolupráca,“ priblížila Astrid R. Frydensberg, ktorá Business Resource Groups manažuje v IBM na globálnej úrovni.

Angažovanie sa prináša výhody

80 % lídrov týchto skupín uviedlo, že sa vďaka aktivitám mimo svojej oficiálnej pracovnej náplne cítia byť viac angažovaní. Rozvíjajú tiež organizačné a komunikačné zručnosti a cítia väčšiu spokojnosť v práci. Možnosť aktivizovať sa v rámci Business Resource Groups sa firme osvedčuje pri získavaní nových pracovníkov a vytváraní nových biznis príležitostí.

Pre efektívne fungovanie týchto dobrovoľných skupín je samozrejme kľúčová podpora manažmentu,“ uviedla Jana Lancíková, ktorá v slovenskej pobočke IBM vedie skupinu zameranú na ženy. Minulý rok zorganizovali 33 rôznych podujatí a začali tiež vzdelávať manažérov, ako pristupovať k zamestnankyniam, ktoré sa vracajú do práce po materskej dovolenke.

Téma materstva vo firme veľmi rezonuje – IBM ponúka ženám flexibilné možnosti práce, vo svojej centrále v Bratislave prevádzkuje škôlku a v dvoch ďalších škôlkach ponúka miesta za zvýhodnené ceny. Organizujú tiež vzdelávacie workshopy pre tehotné zamestnankyne, kontakt s firmou môžu čerstvé mamy udržiavať aj prostredníctvom neformálnych stretnutí či špeciálnej web stránky.

Čo ďalšie na seminári zaznelo? Čítajte viac o tom, ako ženy podporiť v kariérnom raste

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111