11. 06. 2015 Zodpovedné podnikanie

Dnes odštartoval Pro Bono Maratón, v rámci ktorého profesionáli pomáhajú neziskovkám

Kreatívne tímy z reklamných a PR agentúr, právnici, ale aj konzultanti sa dnes zapojili do 12-hodinového Pro bono maratónu.

Mnohé neziskovky si nemôžu dovoliť platené profesionálne služby – či už ide o služby reklamných agentúr, právne poradenstvo alebo služby konzultantov. „Ľudia v neziskovkách sa venujú predovšetkým klientom a projektom v teréne. Často si nemôžu dovoliť zaplatiť odborníkov. Pro bono maratón im preto ponúka práve takúto možnosť,“ vysvetľuje Monika Brošková z Nadácie Pontis, ktorá maratón zastrešuje. Pro bono maratón dnes odštartoval Naše Mesto, najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva v strednej Európe.

Zapojené agentúry a firmy si zostavili svoje pro bono tímy a opustili svoje pracovné priestory, aby pomohli neziskovkám pri marketingových kampaniach, tvorbe komunikačných stratégií alebo v poradenstve. „Spoločne venujú služby v hodnote desiatok tisíc eur, aby pomohli verejnoprospešným projektom. Do Pro bono maratónu sme vybrali neziskové organizácie, ktoré sa venujú využívaniu verejných priestorov, vzdelávaniu mladých a pomoci ľuďom z marginalizovaných skupín,“ dodáva M. Brošková. Podobné pro bono maratóny sú známe v Nemecku, Francúzsku, Amerike i Japonsku.

Pro bono prináša desaťkrát väčšiu hodnotu pre komunitu ako klasické dobrovoľníctvo. „Z našich prieskumov vyplýva, že až 90 percentám neziskoviek bezplatné pro bono služby pomáhajú zvyšovať spoločenský dopad ich práce,“ hovorí Monika Smolová, programová riaditeľka Nadácie Pontis. Neziskovky na Slovensku majú limitové zdroje. Pre mnohé z nich je rozvoj v oblastiach ako manažment ľudských zdrojov, komunikácia, vedenie organizácie, strategické plánovanie či projektový manažment nedostupný.

„Aj preto sme oslovili dve renomované neziskovky a ich riaditeľky, ktorým budú budú radiť v stratégii, komunikácii a manažmente generálni riaditelia zapojených firiem,“ dodáva M. Smolová. Generálni riaditelia zapoja svoje hlavy a odovzdajú svoje skúsenosti Zuzane Wienk z Aliancie Fair-play a Martine Bodnárovej zo SuperTriedy. Do poradenstva sa zapájajú riaditelia z firiem ako ATT, KPMG, Accenture, Hewlett-Packard, Hillbridges, White and Case, Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, Honeywell, ProRate, Schweizer Legal, Sheraton Bratislava Hotel, Slovak Spectator, ING Bank, Phoenix Zdravotnícke zásobovanie. Model Pro Bono Akcelerátora využíva metodiku nášho partnera Ashoka a na Slovensku ho realizujeme vôbec po prvýkrát. 

Komu pomôže Pro Bono Maratón? 

KOMUNIKÁCIA A MARKETING

TRIAD Advertising pripravuje pre Vnútroblok návrh kampane, aby sa susedia viac angažovali vo svojej komunite.

PRime time pomáha organizácii Odyseus, ktorá pracuje s ľuďmi v sexbiznise a užívateľmi drog. Spoločne tvoria posolstvo organizácie a komunikačnú stratégiu.

THIS IS LOCCO pripravuje pre Slovenskú debatnú asociáciu komunikačný koncept pre podporu kritického myslenia stredoškolákov.

SCR Interactive pripravuje pre Mládež ulice vizuálnu identitu a dizajn manuál, ktorý organizácii doteraz chýbal.

Creative Department sa venuje komunikačnej kampani pre Nexteriu, ktorá podporuje vzdelávanie mladej generácie.

Neopublic Porter Novelli pre organizáciu Pedál navrhuje komunikačnú stratégiu na podporu cykloturistiky.

ID Space Team, ktorý je známy organizovaním multižánrového festivalu Rozbaľ to, Bratislava! spolupracuje s VISIBILITY na komunikačnej kampani pre festival.

Adbee Digital pripravuje pre Nadáciu Pontis návrh kampane 24-hodinovka pre darcovský portál DobraKrajina.sk.

PRÁVO

Advokáti z bnt attorneys-at-law a z Allen & Overy pripravia pre Cyklokoalíciu právnu stratégiu na podporu cyklodopravy a bezpečného pohybu chodcov v Bratislave.

Advokátske kancelárie bnt attorneys-at-law, Hillbridges, Kinstellar a advokátka JUDr. Tijana Ćećezová spolu s exekútorom Pavlom Holíkom organizujú pre neziskovky právne tréningy v oblastiach ochrany osobných údajov, strategického právneho myslenia, práva duševného vlastníctva a exekučného práva. Tréningy vychádzajú z často opakujúcich sa potrieb a otázok neziskových organizácii, s akými sa obracajú na advokátov v programe Advokáti Pro Bono. Spolu sa pro bono právnych tréningov zúčastní 24 neziskoviek z Bratislavy, Žiliny a Prešova, z toho viac ako polovica pracuje so sociálne marginalizovanými klientami a komunitami.

STRATÉGIA

Accenture pomáha Aliancii Stará Tržnica vytvoriť biznis model pre udržateľné potravinové trhy v centre. Víkendové trhy v Starej tržnici sú alternatívou voči komplexom nákupných centier a vytvárajú priestor pre miestnych farmárov a malovýrobcov potravín. 

PARTNERI

                    

 

Projekt Hlavy pomáhajú: zapájanie ľudí z firemného sektora do riešenia spoločenských problémov bol podporený sumou 45399,96 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Hlavy pomáhajú: zapájanie ľudí z firemného sektora do riešenia spoločenských problémov je Posilnenie kapacít MVO a zlepšenie podmienok na fungovanie občianskej spoločnosti.

 MEDIÁLNI PARTNERI


Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.