29. 07. 2021 Sociálne inovácie

Do kľúčového dokumentu ministerstvo zapracovalo odporúčania Generácie 3.0

Ide o ďalší krok v snahe prinášať do slovenského školstva inovácie.

Ministerstvo školstva každoročne vydáva dokument Sprievodca školským rokom (v minulosti pod názvom Pedagogicko-organizačné pokyny). Sprievodca obsahuje usmernenia k organizácii školského roka a poskytuje základné informácie i odporúčania k výchovno-vzdelávaciemu procesu. Táto časť obsahuje aj odkazy na inšpiratívne projekty.

Keďže v rámci programu Generácia 3.0 na stráne www.edumapa.sk mapujeme inovatívne vzdelávacie projekty, nadviazali sme spoluprácu s ministerstvom školstva a odporúčali projekty, ktoré môžu školy používať.

Učitelia a učiteľky sa tak budú môcť inšpirovať alebo priamo do vyučovacieho procesu zapojiť projekty z EDUmapy, ktoré sa zameriavajú na zlepšovanie vzdelávacieho prostredia, podporu moderného vzdelávania pedagógov, šírenie nových metód či na schopnosť pracovať s informáciami medziodborovo.

Nájdu tam aj projekty týkajúce sa vytvárania inkluzívneho prostredia, inovatívnych prístupov k výučbe cudzích jazykov, digitalizácie, globálneho vzdelávania, hodnotovej výchovy, ako aj projekty založené na objavovaní a bádaní, či na podporu finančnej gramotnosti.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram