21. 04. 2017 Nadácia Pontis

Do programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“ sa zapojilo takmer 3,9 miliónov zákazníkov Tesco

Po spočítaní zákazníckych hlasov poznáme víťaza vo všetkých 77 regiónoch po celom Slovensku.

Hlasovanie zákazníkov za projekty neziskových organizácií, občianskych združení, či materských škôl v programe spoločnosti Tesco „Vy rozhodujete, my pomáhame“ je ukončené. Do druhého ročníka sa prihlásilo 405 žiadostí, z ktorých hodnotiaca komisia vybrala 224 projektov. Na základe počtu vhodených žetónov zákazníkmi, získa 77 víťazných nápadov finančný príspevok vo výške 1300 eur.

“Veľmi ma teší neustále vzrastajúci záujem našich zákazníkov o program Vy rozhodujete, my pomáhame. V rámci druhej edície programu svoj hlas odovzdalo svojmu obľúbenému projektu až neuveriteľných 3 862 351 z vás. Už v máji 2017 spustíme ďalšiu edíciu programu Vy rozhodujete, my pomáhame, aby sme opäť mohli pomáhať tam, kde je to potrebné.“ uviedol Martin Kuruc (Country Lead Tesco Stores SR)

Absolútnym víťazom sa stal projekt „Bezpečná dopravná výchova“, ktorý od zákazníkov získal 121 240 hlasov. Hlavným cieľom je dobudovanie dopravného ihriska v areáli materskej školy Vincenta de Paul v bratislavskom Ružinove. Financie budú použité na kúpu odrážadiel a prilieb pre deti od 3 do 5 rokov. Zakúpením prilieb a odrážadiel umožníme detičkám zdokonaliť sa v pravidlách cestnej premávky už od útleho veku. Veľmi sa tešíme, že sme mohli vďaka programu Vy rozhodujete my pomáhame prezentovať našu činnosť a vážime si získané finančné prostriedky na podporu vzdelávania  našich detí.“ spresnila Katarína Goliašova, členka občianskeho združenia Iniciatíva rodičov Ružinova.

Nadácia Pontis vystupovala v programe ako administrátor, ktorý poskytoval technickú a odbornú podporu. Radana Deščíková, programová koordinátorka Nadácie Pontis sa vyjadrila, že: „Spolupráca so spoločnosťou Tesco bola veľmi príjemná najmä preto, že išlo o lokálne projekty, o ktorých  podpore rozhodovala miestna komunita. Zastrešili sme komunikáciu so žiadateľmi a poskytovali konzultácie pri podávaní projektov, pomohli sme aj pri ich hodnotení z hľadiska transparentnosti, dôveryhodnosti, udržateľnosti a dopadu.“ 

Aktualizované výsledky hlasovania (vrátane 4. týždňa) budú čoskoro oficiálne zverejnené aj na stránke https://pomahame.tesco.sk/list-of-projects 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111