22. 03. 2017 Zodpovedné podnikanie

Dobré susedstvo a ten najlepší teambuilding

Ak vám má dobrovoľníctvo chutiť, musíte sa zahryznúť. Radili odborníci na seminári o firemnom dobrovoľníctve vo štvrtok 16. marca.

Zvyšovanie lojality zamestnancov, rozvíjanie ich zručností aj posilnenie značky firmy. To je len zopár príkladov, ako pomáhanie iným môže pomôcť i vašej firme. O svoje skúsenosti, ako naštartovať či ďalej posunúť program firemného dobrovoľníctva, sa s vyše 100 manažérmi ľudských zdrojov, komunikácie a CSR podelili odborníci zo známych spoločností. Seminár o firemnom dobrovoľníctve sa konal 16. marca v priestoroch Slovenskej sporiteľne v Bratislave.

Skanska SK: Dobré susedstvo s dobrým staviteľom

Súčasťou biznis plánu stavebnej spoločnosti Skanska SK do roku 2020 sú štyri hlavné ciele – bezpečnosť, etika, diverzita a inklúzia, a investovanie do komunity. „Dobrý staviteľ môže byť aj dobrý sused,“ povedala na seminári Magdaléna Dobišová, generálna riaditeľka Skanska SK.

S dobrovoľníckym programom Podaj ruku začala Skanska SK v roku 2014. Určili jeden konkrétny deň, ale do toho sa vzhľadom na neodkladné pracovné úlohy nemohlo veľa zamestnancov zapojiť. Od roku 2015 si preto zamestnanci firmy môžu svoj dobrovoľnícky deň vybrať v rámci Týždňa dobrovoľníctva.

Magdaléna Dobišová zdôraznila dôležitosť dobre nastavenej komunikácie. Jednak smerom k manažmentu: „Manažéri majú radi rýchle, jasné a kvantifikovateľné argumenty.“ A samozrejme aj smerom k zamestnancom, kde by sa im mal dať priestor na vlastnú iniciatívu: „Naši zamestnanci si sami vytvoria tím, určia vedúceho tímu a sami si vyberú aktivitu v danej lokalite. Po aktivite opäť oni sami zavesia fotky na intranet, podelia sa o svoje dojmy, dajú spätnú väzbu.“

Šéfka Skanska SK je presvedčená, že investovanie do komunity dáva firme významnú konkurenčnú výhodu. „Všetci nás v obciach, mestách vidia, ako tam staviame. Akonáhle danej komunite aj pomôžeme, vzťahy sa dostávajú na inú úroveň. Otvárame si cestu k lepšej komunikácii i k ďalším zákazkam.“

Ako je tomu i pri iných veciach, aj na začiatku zavedenia dobrovoľníckeho programu musí stáť zapálený jednotlivec, ktorý svojím príkladom, ale i trpezlivou argumentáciou presvedčí ostatných. „Aby dobrovoľníctvo zachutilo, musíte sa zahryznúť,“ uzavrela Magdaléna Dobišová.

Ten najlepší teambuilding

Dobrovoľníctvo chápeme ako nástroj rozvoja našich spolupracovníkov. Pre viacero z nich je dobrovoľníctvo doslova životným štýlom,“ začala svoju prezentáciu Magdaléna Korbová, skupinová vedúca oddelenia marketingu dm drogeriemarkt Slovensko. V roku 2015 vo firme posunuli dobrovoľnícky program na vyššiu úroveň a vďaka pracovnej skupine vytvorenej zo zástupcov všetkých rezortov dm, aj so zastúpením prevádzky (oblastní manažéri a filiálky) vznikla iniciatíva dm spoločne.

Cieľom iniciatívy je, aby téma dobrovoľníctva prenikla celou firmou. Spolupracovníci (zamestnanci) sú motivovaní, aby odporúčali zaujímavé neziskové projekty, taktiež sú zapojení do ich hodnotenia a môžu prevziať zodpovednosť aj za jeden z realizovaných projektov ako koordinátori. A okrem zapojenia samotných neziskoviek je dm spoločne tiež o zapojení zákazníkov. Na stránke www.dm-spolocne.sk, kde sa prihlasujú a hodnotia projekty od neziskoviek, sú zákazníci vyzývaní zapojiť sa do vybraných dobrovoľníckych aktivít.

Jana Hudecová, Program Manager spoločnosti DELL firmám odporučila zavádzať dobrovoľníctvo postupne. V DELL sa pred rokmi osvedčilo pripojiť malú dobrovoľnícku aktivitu k teambuildingu – a dnes je už samotné dobrovoľníctvo brané ako teambuilding. Od roku 2010 si zamestnanci dobrovoľnícke hodiny zapisujú do globálneho systému a tí, čo odrobia aspoň 10 hodín za štvrťrok, získajú finančný poukaz, ktorým majú možnosť podporiť organizáciu podľa svojho výberu.

Dôvera ako základ

V DELL nemajú vyčleneného osobitného koordinátora pre dobrovoľníctvo a tieto aktivity sú decentralizované na jednotlivých oddeleniach. „Tento systém však funguje, keďže zapojenie našich zamestnancov do dobrovoľníckych aktivít dosahuje 60 – 70 %,“ uviedla Jana Hudecová.

Aj v Slovenskej sporiteľni dávajú zamestnancom voľnú ruku pri výbere neziskovky, konkrétnej aktivity aj času, kedy dobrovoľnícky deň (zakotvený v kolektívnej zmluve) využijú. „Z realizovanej dobrovoľníckej aktivity sme nevyžadovali žiadne potvrdenie, len sme zamestnancov poprosili o fotografie, prípadne spätnú väzbu z tohto dňa. Tieto fotografie sme potom využili napríklad v korporátnom stolovom kalendári pre všetkých zamestnancov,“ uviedla Vanda Struháriková, HR špecialistka Slovenskej sporiteľne. Vo firme sa tiež osvedčila Dobrovoľnícka zoznamka – prezentácia neziskoviek a ich aktivít pre zamestnancov v priestoroch firmy, kde sa nadviazali dlhodobé vzťahy.

Podujatie uzatvorila prezentácia Tatiany ČaplovejMareka Richtera z Nadácie Pontis, ktorí predstavili najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva v strednej Európe. Ak neviete, ako s dobrovoľníctvom začať a chýba vám prvá skúsenosť, do podujatia Naše Mesto 2017 môžete svoju firmu prihlásiť do piatku 24. marca.

Prečítajte si tiež, ako má program firemného dobrovoľníctva nastavená Skupina ČEZ v Českej republike a na aké legislatívne aspekty netreba zabudnúť

Ste členom Business Leaders Forum? Pozrite si prezentácie rečníkov podujatia

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.