14. 05. 2015 Zodpovedné podnikanie

Dobrovoľníci počas Nášho Mesta venujú svoj čas aj ľuďom, ktorí potrebujú pomoc druhých

Dobrovoľníci často venujú svoj čas aj seniorom a ľuďom s hendikepom. Pomôžte im aj vy a vyberte si jednu z aktivít.

Dobrovoľníci počas Nášho Mesta nielen manuálne pracujú, ale tiež venujú svoj čas seniorom a klientom zo sociálnych zariadení. Ľudia v domovoch sociálnych služieb sú často izolovaní. Len zriedka sa dostanú von a tak aj obyčajná návšteva mesta alebo parku je pre nich silným zážitkom. Dobrovoľníci zo Samsungu počas Nášho Mesta už niekoľko rokov chodia so starými ľuďmi z Patrie do cukrárne či do mesta. S mladými ľuďmi z miestneho domova sociálnych služieb zasa opekajú na neďalekom ranči.

Kam sa môžete prihlásiť tento rok?

Ak máte chuť v júni počas Nášho Mesta svoj čas venovať ľuďom, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých, môže sa vybrať so seniormi z Domova sociálnych služieb Patria v Galante na prechádzku do mesta, miestneho kostola a do cukrárne. Pre seniorov z Penziónu Jeseň v Partizánskom uvítajúdobrovoľníkov, ktorí s nimi pôjdu na výlet do Hvezdárne v Malých Bieliciach. Klub detskej nádeje hľadá ľudí, ktorí by radi strávili čas s deťmi v Detskej nemocnici s poliklinikou na Kramároch.

Viac dobrovoľníckych príležitostí, ktoré sú zamerané na pomoc seniorom, deťom alebo klientom organizácií, nájdete aj na webe www.nasemesto.sk. Pozrite si, ktoré sú ešte voľné a prihláste sa ešte dnes.

Mnohí dobrovoľníci už pomáhali v nocľahárňach pre bezdomovcov, predávali na ulici Nota bene, vzali ďalších klientov na výlet. „Za deväť rokov Nášho Mesta už viac ako 1853 klientov z domovov dôchodcov a sociálnych zariadení strávilo deň s dobrovoľníkmi. Pre mnohých ľudí je to samozrejmosť, ale pre ľudí odkázaných na pomoc druhých ide o výnimočný deň plný zážitkov,“ hovorí Monika Smolová, hlavná koordinátorka najväčšieho dobrovoľníckeho podujatia.

Vďaka dobrovoľníkom z firiem mohli minulý rok zobrať ôsmich ľudí na vozíkoch na výlet do bratislavskej Zoologickej záhrady. “Aj takto majú viacerí z nich možnosť stretávať sa s inými ľuďmi, ísť na miesta, na ktoré by sa dostali len ťažko. Každý z nich totiž potrebuje osobitný doprovod,“ vysvetľuje Ivana Kmeťová. Minulý rok sa tak v záhrade zariadenia komunitnej rehabilitácie Gaudeamus mohlo 20 klientov s postihnutím tešiť z opekačky a v Útulku sv. Lujzy de Marillac sa varil počas dopoludnia kotlíkový guláš pre ľudí bez domova so zdravotnými problémami.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111