29. 04. 2016 Nadácia Pontis

Dobrovoľníctvo firmy baví

Firemní dobrovoľníci každý mesiac venujú kus svojho pracovného času na dobrú vec.

V Nadácii Pontis sa venujeme i firemnému dobrovoľníctvu. Okrem iného koordinujeme celoročný dobrovoľnícky program firmám Hewlett-Packard a Poisťovni Slovenskej sporiteľne.

S programom pre seniorov získali prestížne ocenenie Via Bona Slovakia 2015

S firemnými dobrovoľníkmi z firmy HP navštevujeme klientov v DSS Rača. S týmto programom sa firme HP podarilo získať i prestížne ocenenie Via Bona Slovakia za rok 2015 v kategórii Podporovateľ firemného dobrovoľníctva. „Dobrovoľnícky rok sme odštartovali fašiangovou zábavou. Dobrovoľníci v maskách i bez priniesli radosť a úsmev na tvárach klientov. Pred príchodom Veľkej noci si seniori vďaka dobrovoľníkom mohli ozdobiť svoje izby nádhernými kraslicami, ktoré sme spolu maľovali. Zmena prostredia je taktiež dôležitá a tak sme sa koncom apríla vybrali so seniormi na výlet na hrad Červený Kameň. Dozvedeli sme sa zaujímavosti z histórie hradu, ale i veselé príbehy zo života a mladosti „našich“ seniorov.„, opisuje dobrovoľnícky program Dominika Horňáková, programová koordinátorka Nadácie Pontis.

Firemní dobrovoľníci pomáhali aj pro bono

Do krízového centra Brána do života a krízového strediska DOM prinášajú radosť a nezištnú pomoc dobrovoľníci z Poisťovne SLSP. Vďaka ich podpore ako aj podpore firmy sa podarilo v krízovom centre zriadiť bezbariérovú garsónku. „S deťmi v krízovom centre sme pri príležitosti sviatku zaľúbených vyrábali valentínky a farebné rámiky. Pred Veľkou nocou sme zasa zdobili kraslice a detičky s pomocou dobrovoľníkov hľadali v záhrade čokoládové prekvapenia. Radosť bola obojstranná.“ opisuje aktivity Dominika. „V KS Dom vďaka dobrovoľníkom, ktorí sa rozhodli posunúť svoje vedomosti zadarmo ďalej mladým klientom krízového strediska, prebehli finančné školenia, školenie ohľadom exekúcii či tréning v oblasti personalistiky a prípravy na pracovný pohovor.“

Tešíme sa, že záujem o dobrovoľníctvo vo firmách stále rastie. Mnohé firmy už vedia, že to prináša benefity nielen neziskovým organizáciám a ich klientom. Vďaka dobrovoľníctvu sa v tímoch utužujú vzťahy, posilňuje pocit zmysluplnosti práce, zlepšujú schopnosti zamestnancov a vytvára pozitívny obraz o firme nielen zvonka, ale aj v zvnútra – od jej zamestnancov.

Maľovanie kraslíc v krízovom centre Brána do života

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111