02. 07. 2018 Nadácia Pontis

Dobrý skutok sa počíta – vedia to už aj na základných školách

Vydaveteľstvo LiberaTerra vychováva novú generáciu dobrovoľníkov a filantropov. Akcia Dobrý skutok sa počíta mala na #GivingTuesday veľký úspech.

Vydavateľstvo LiberaTerra organizuje každý rok akciu pre žiakov II. stupňa základných škôl s názvom Dobrý skutok sa počíta. Žiaci vymyslia a zrealizujú dobrý skutok, ktorý pomôže kamarátom, komunite alebo zvieratkám. Pomáhajú vo svojom bezprostrednom okolí i v ďalekej cudzine. Učia sa vnímať životy a potreby iných ľudí, spájať ich so svojím vlastným a zažívajú pocit radosti z darovania.

Iniciatíva Dobrý skutok sa počíta sa koná už tretí raz. V roku 2017 spojilo Vydavateľstvo LiberaTerra túto akciu so sviatkom darovania #GivingTuesday, ktorý po prvýkrát priniesla Nadácia Pontis na Slovensko. Žiaci sa mohli zapojiť a vykonať dobrý skutok práve počas #GivingTuesday a nasledujúci týždeň. Mladí dobrovoľníci pod vedením svojich učiteliek nekládli medze kreativite a vymysleli rôzne spôsoby, ako pomôcť tým, ktorí to potrebujú.

Podujatie pre nevidiacich či hodina finančnej gramotnosti

Do akcie sa zapojilo 41 tried z 31 základných škôl alebo osemročných gymnázií. Celkovo 803 žiakov z celého Slovenska zorganizovalo zbierky šatstva a hračiek, vyrobilo vianočné darčeky pre domovy dôchodcov, pripravilo hodinu finančnej gramotnosti pre mladších žiakov či interaktívnu prezentáciu o slnečnej energii pre nevidiacich. Spríjemnili chvíle starším, pomohli pracovníkom školy, skrášlili svoje okolie, vymysleli aktivity pre spolužiakov. Výťažkom z burzy hračiek alebo predaja vianočných perníkov žiaci podporili nielen ľudí v núdzi vo svojom okolí, ale venovali ich aj na podporu Unicef či detí v Afrike.

Pomoc mala úspech a žiaci sa zaviazali pomáhať pravidelne

Podľa organizátorky projektu Zuzany Berovej z vydavateľstva LiberaTerra potešili žiaci nielen tých, ktorým pomohli, ale spravili radosť aj sami sebe i organizátorom: „Deti nás opäť prekvapili svojou tvorivosťou a nadšením pomáhať. O každom dobrom skutku urobili kratučkú fotoreportáž a napísali nám svoje dojmy. Pre nás, dospelákov z vydavateľstva LiberaTerra sú dobrovoľné aktivity detí dôkazom ich záujmu o ľudí a veci okolo seba a to nás napĺňa istotou v dobrú budúcnosť tejto krajiny.“

Reakcie žiakov svedčia o tom, že pomáhať ich baví. „Užili sme si veľa zábavy. Všetci siedmaci išli domov s pocitom dobre vykonanej práce, úsmevom na tvári a sľubom, že si budú viac všímať potreby iných,“ povedali žiaci zo ZŠ s MŠ Beňadovo.

V rámci akcie Dobrý skutok sa počíta nadviazali školy prostredníctvom svojich žiakov a ich učiteľov vzťahy s miestnymi organizáciami napríklad materskými školami či domovami dôchodcov. Niektorí žiaci sa dokonca po podujatí rozhodli, že budú v týchto organizáciách pomáhať pravidelne. „Pevne veríme, že naša návšteva nebola posledná, už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie s klientmi zariadenia Svetlo,“ zhodnotili účastníci akcie zo ZŠ s MŠ Brestovany.

Každý dobrý skutok sa počíta

 LiberaTerra propaguje tieto dobré skutky prostredníctvom svojej webovej stránky www.skolarau.sk a svojej Facebook stránky, kde zverejňuje všetky zapojené projekty. Tie potom slúžia ako inšpirácia pre ďalšie školy a nasledujúce ročníky súťaže. Na Facebook-u môže navyše verejnosť hlasovať o najobľúbenejší dobrý skutok. Víťaz verejného hlasovania na Facebooku bol odmenený darčekom od predajne hier iHRYsko. A keďže mottom akcie je: „Každý dobrý skutok robí náš svet lepším,“ všetky zapojené triedy získali od vydavateľstva zľavu na nákup učebnice.

Ďalšia generácia dobrovoľníkov

Iniciatíva vydavateľstva je skvelým spôsobom, ako motivovať deti k dobročinnosti a prebudiť v nich záujem o dobrovoľníctvo už v školskom veku. Navyše dá ich aktivitám určitú formu, keďže svoj projekt musia zdokumentovať a zhodnotiť. Okrem toho vytvára deťom priestor na kreativitu pri vymýšľaní svojho dobročinného zámeru. Pre celú spoločnosť je dôležité viesť deti od útleho veku k empatii, k prekročení ich komfortnej zóny a ukázať im radosť plynúcu z pomoci iným. Práve projekt vydavateľstva LiberaTerra je jedným z tých, ktoré majú potenciál vychovať ďalšiu generáciu dobrovoľníkov a darcov.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111