25. 05. 2012 Filantropia

Dom na polceste vo Veľkom Slavkove pomáha chlapcom z detských domovov

Hlavnou činnosťou chlapcov je terapia prácou. Nedávno v dome dokončili prístavbu pre ďalších 10 klientov.

„Dostal som sa sem po odchode z detského domova. Istý čas som navštevoval otca, potom nám zomrela mama a už to išlo dolu vodou. Ocitol som sa v Dome na polceste a som rád,“ hovorí Miro (21), ktorý má v Dome na starosti kuchyňu. Pred dvoma rokmi absolvoval prax na salaši, kde s ním boli veľmi spokojní. Miro uvažuje, že sa čoskoro osamostatní a začne žiť svoj vlastný život ako ostatní ľudia.

Dom na polceste vo Veľkom Slavkove poskytuje od roku 2000 pomoc ľuďom v núdzi a rôznych krízových situáciách. „Odvtedy sa už u nás vystriedali deti, matky s deťmi, starí ľudia, ale aj chorí s rakovinou, ktorí u nás aj zomreli,“ hovorí Stano Gurka, riaditeľ Domu na polceste. Dnes sa venuje predovšetkým mladým mužom, ktorí po odchode z detských domovov nemajú kam ísť. V Dome sa učia predovšetkým pracovať. Aj vďaka tomu sa niektorí už dokázali osamostatniť a nájsť si prácu aj v regióne, kde je vysoká nezamestnanosť. Štyria chlapci už bývajú v Poprade, kde chodia aj do práce. Ďalší sú v Česku a pravidelne sme s nimi v kontakte,“ hovorí jeho manželka a sociálna pracovníčka Eva Gurková.

Chlapci z Domu na polceste pred niekoľkými dňami dokončili dostavbu ubytovne, čím sa rozšírili jej kapacity zo 16 na 26 klientov a skvalitnili priestory pre bývanie. Prístavbu slávnostne skolaudovali v piatok 25. mája. „Pribudli dve nové podlažia pre ďalších klientov. Ešte predtým sme však museli vyriešiť havarijný stav domu,“ vysvetľuje Stano Gurka, ktorý sa rozhodol, že časť Domu na polceste pretransformuje na Domov sociálnych služieb. „Chceme poskytovať aj vyššiu formu sociálnej pomoci a podporované bývanie pre mladých dospelých, ktorí kvôli svojim zdravotným obmedzeniam nebudú môcť nikdy žiť samostatne.“

Chlapci v Dome podstupujú 2 až 4-ročný program integrácie do spoločnosti, ktorí sa pripravuje podľa ich individuálnych potrieb. Jeho súčasťou je najmä psychická, sociálna a duchovná starostlivosť, ktoré sú základom pre úspešné začlenenie sa do reálneho života. „Chlapci sa zúčastňujú aj pracovnej terapie a tréningu pracovných zručností v našej stavebnej firme a vo firme VebaBox, ktorá sa zameriava na výrobu chladiarenských boxov pre automobilový priemysel,“ vysvetľuje Eva Gurková. Paradoxom je, že jej majiteľom nie je Slovák, ale Holanďan, ktorý dal chlapcom šancu pracovať. 

Už v tomto roku začnú chalani z Domu na polceste vďaka Nadačnému fondu Telekom v Nadácii Pontis realizovať aj projekt poľnohospodárskej farmy. Vytvoria sa tým ďalšie príležitosti na získavanie pracovných návykov. „Pri chove domácich zvierat a pestovaní plodín nájdu uplatnenie aj chlapci so zdravotným obmedzením. Vďaka farme bude Dom na polceste aj sebestačnejší v oblasti potravín, čo prispeje k jeho dlhodobej udržateľnosti a samostatnosti,“ hovorí  o odvážnom projekte Mirka Šáchová, programová koordinátorka Nadácie Pontis.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111