22. 05. 2024 Nadácia Pontis

Dopadový fond Impact Ventures investuje viac než tri milióny eur do lepšej spoločnosti

Novovzniknutý investičný fond Impact Ventures prerozdelí  viac ako 3 milióny eur startupom, firmám, sociálnym podnikom a občianskym organizáciám, ktorých aktivity majú pozitívny spoločenský či environmentálny vplyv, a zároveň majú pôsobnosť aj mimo Bratislavský kraj. 

Fond Impact Ventures je spoločným projektom Pontis Impact, CB ESPRI a TnC X, za ktorou stojí investor Milan Dubec, a spája obchodné ciele s cieľmi sociálnej a environmentálnej udržateľnosti. Pôsobí ako katalyzátor pre inovácie, ktoré majú potenciál meniť svet k lepšiemu. „V Impact Ventures sme presvedčení, že skutočný pokrok a inovácie vznikajú tam, kde sa stretáva podnikavosť so spoločenskou zodpovednosťou. Fond vnímame ako možnosť prepojiť know-how z neziskového sektora a prispieť k tomu, aby sa návratné financovanie stalo jednou z možností aj pre organizácie a firmy s významným spoločenským dopadom. Tzv. impact investment je v zahraničí čoraz viac rozvíjanou formou financovania a sme radi, že na Slovensku vieme prispieť k rozprúdeniu trhu v tomto smere,” hovorí Martina Kolesárová, výkonná riaditeľka Nadácie Pontis, ktorá je zároveň konateľkou spoločnosti Pontis Impact.

Impact Ventures prostredníctvom svojej siete investičných partnerov, odborníkov a odborníčok identifikuje a podporuje organizácie, startupy či podniky so spoločenským zameraním. Sústredí sa na podporu subjektov, ktoré spĺňajú tri hlavné kritériá:  

  1. Predmet ich podnikania má merateľný pozitívny dopad.
  2. Spĺňajú charakteristiku startupu,firmy s pozitívnym dopadom,sociálneho podniku alebo podniku so sociálnym dosahom, ktorým môžu byť práve občianske organizácie.
  3. Sídlo alebo pobočka podniku sa nachádza mimo Bratislavského kraja. 

„Prerozdelením jednotlivých investícií vo výške 100- až 500-tisíc eur dávame firmám a organizáciám nielen potrebné financie, ale aj príležitosť prispieť k zmene v spoločnosti. Vďaka týmto investíciám môžu dosiahnuť hmatateľné výsledky napríklad v oblasti inovatívneho vzdelávania, udržateľnosti, sociálnej sfére a ďalších,“ zdôrazňuje Martina Kolesárová.

V rámci investičnej stratégie Impact Ventures fondu je cieľom poskytnúť finančné prostriedky startupom a firmám, ktoré hľadajú investíciu vo fáze pre-seed alebo seed, prípadne v prechodných fázach medzi nimi. Rovnako tak investície v podobe úverov pre sociálne podniky a organizácie, ktoré sú častokrát odkázané len na grantové a štátne zdroje.  

Fond Impact Ventures bude aktívne vyhľadávať investičné príležitosti aj medzi účastníkmi programu Impact Lab či medzi laureátmi ocenenia Via Bona Slovakia, iniciatívami pod záštitou Nadácie Pontis. Tento prístup umožní cielene identifikovať a podporiť organizácie a podniky, ktoré už preukázali svoj sociálny dosah a inovačný potenciál.  

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111