12. 12. 2017 Nadácia Pontis

Dve percentá

V roku 2002 sa na „dvoch percentách“ vyzbieralo asi sto miliónov korún, čo je zhruba 3,32 milióna eur.

Časť svojej dane vtedy mohli namiesto do štátnej pokladnice presmerovať do neziskového sektora len zamestnanci a živnostníci. 

Keď o rok neskôr zákon umožnil, aby časť svojej dane asignovali tretiemu sektoru aj firmy, príjmy neziskoviek sa zvýšili viac ako osemnásobne. 

V prílohe, ktorú držíte v rukách, sa dočítate, že v tomto roku prišlo na účty mimovládnych organizácií od platcov dane takmer 64 miliónov eur. 

Aj z takýchto zdrojov rastie na kopci nad Bratislavou Výskumnovzdelávacie centrum, ktoré stavia bez akejkoľvek podpory štátu nezisková organizácia Imobilio združujúca ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím. 
Aj vďaka „dvom percentám“ dnes funguje napríklad aj Nadácia Pontis, ktorá s úspechom vedie už 17 rokov slovenské firmy k zodpovednému podnikaniu. 

Aktuálne si vytýčila nový cieľ – oceňovať a zviditeľňovať najlepšie vzdelávacie prístupy na Slovensku. „Aby každé dieťa a každý mladý človek mal možnosť naplniť svoj potenciál,“ zdôvodňuje v rozhovore šéfka nadácie Lenka Surotchak. 

Aj vďaka takýmto peniazom dostávajú šancu napríklad nechcené deti v hniezdach záchrany, darí sa pomáhať ľuďom, ktorí sa ocitli na dne a bez domova. 

Nemusia to však byť len projekty, ktoré „menia svet“. Z peňazí z daňovej asignácie sa už na Slovensku opravilo nejedno ihrisko, vybudovala nejedna cyklotrasa, nakupujú sa za ne knihy a tablety pre školy, organizujú akcie. 

Dnes sa o príspevok z „dvoch percent“ hlási okolo 14 000 mimovládok. Hoci o väčšine z nich nikto nikdy nenapíše článok do novín, úžitok z ich má veľa ľudí, celé komunity, neraz aj obce a mestá. 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111