26. 02. 2016 Zodpovedné podnikanie

Edelman Trust Barometer 2016: Priepasť v dôvere nahráva populistickým riešeniam a brzdí inovácie

Štúdia Edelman Trust Barometer 2016 priniesla zaujímavé závery. Na základe jej výsledkov môžu v budúcnosti najviac zamiešať karty práve podnikatelia.

Ilustračná fotografia. ©Terry Johnston/Flickr.com

Štúdia Edelman Trust Barometer opäť skúmala dôveru masovej populácie a elitnej (informovanej) verejnosti k štyrom vybraným inštitúciám: vláda, podnikateľský sektor, nevládne organizácie a média.

Výsledky štúdie z roku 2016 odhalili doteraz najväčšiu medzeru v dôvere obyvateľstva k týmto inštitúciám medzi masovou populáciou a elitnou verejnosťou stimulovanú najmä príjmovou nerovnosťou a odlišnými očakávaniami od budúcnosti. Kým úroveň dôvery u elitnej verejnosti je najvyššia za posledných 16 rokov, dôvera masovej populácie je nižšia ako 50 % až v 60 % skúmaných krajín, čo je podobný výsledok ako počas Veľkej hospodárskej krízy. Rozdiel v dôvere je až na úrovni dvojciferných čísiel vo viac než polovici skúmaných krajín. V Amerike táto priepasť predstavuje 20 percentných bodov, vo Veľkej Británii 17 bodov a vo Francúzsku 16 bodov.

„Aktuálne pozorujeme najväčšiu nerovnosť v dôvere na svete,“ tvrdí Richard Edelman, prezident a CEO spoločnosti Edelman. „Táto skutočnosť prináša celý rad možných následkov, vrátane vzostupu populistických politikov, blokovania inovácií a nástupu protekcionizmu.“

Rozdiely v dôvere súvisia najmä s príjmovou nerovnosťou

Táto rozširujúca sa priepasť je priamo spojená s príjmovou nerovnosťou. Dvojciferná medzera v dôvere medzi vysoko a nízkopríjmovými skupinami respondentov je prítomná takmer v dvoch tretinách krajín, pričom krajiny ako USA (31 bodov), Francúzsko (29 bodov) a Brazília (26 bodov) vykazujú najväčšie rozdiely. V týchto krajinách sa tiež znižujú očakávania masovej verejnosti v ružovejšiu budúcnosť. Vo viac ako v dvoch tretinách skúmaných krajín dokonca menej ako polovica respondentov verí, že by sa mohli mať o 5 rokov lepšie.

Masová populácia odmieta nasledovať elity

Barometer tiež ukázal, že respondenti sa stále viac spoliehajú na „osobu ako sú oni“ (person like yourself), ktorá je spolu s bežnými zamestnancami dôveryhodnejšia ako generálny riaditeľ spoločnosti či vládni úradníci. Aj na sociálnych sieťach a weboch respondenti oveľa viac dôverujú rodine a priateľom (78 %) než generálnym riaditeľom (49 %).

„Musíme sa vzdať veľkej ilúzie, že masa bude naďalej nasledovať elity,“ tvrdí Edelman. „Táto ilúzia je založená na presvedčení, že len elitná verejnosť má prístup k nadradeným informáciám a ich záujmy sú prepojené, a že možnosť stať sa elitou je otvorená všetkým, čo tvrdo pracujú. Demokratizácia informácií, odhalenie korupcie a chamtivosti spolu s príjmovou nerovnosťou, túto vieru vysoko stlačili. Dôvera masovej verejnosti tak už nie samozrejmosťou.“

Podnikatelia môžu byť strojcom zmeny. Verejnosť im dôveruje najviac

Napriek skepticizmu všeobecnej verejnosti k podnikaniu, je teraz najlepší možný čas na preklenutie tejto priepasti dôvery. Celkovo respondenti videli podnikateľský sektor (61 %) ako inštitúcie najviac dôveryhodné a schopné držať krok s rýchlymi zmenami, oveľa viac ako je schopná napr. vláda (41 %) či mimovládne organizácie (55 %). Biznis je dôveryhodnejší ako vláda až v 21 z 28 krajín sveta s veľkými medzerami v krajinách, ako sú Juhoafrická republika a Mexiko (obe krajiny 44 bodov) a USA (12 bodov). Až 80 % respondentov verí, že firma môže zvyšovať svoje zisky a zároveň i zlepšovať hospodárske a sociálne podmienky v komunitách, v ktorých pôsobí.

Verejnosť tiež pozitívne reaguje na generálnych riaditeľov, ktorí kladú dôraz nielen na zisky, ale i na spoločenský prínos. Dôvera v nich vzrástla na 48 %. Avšak pre posilnenie tejto dôvery budú lídri potrebovať svojich zamestnancov, ktorých level dôvery (52 %) je na vzostupe.

„Biznis môže byť veľkou časťou riešenia problému dôvery, pretože je apolitický, reaguje na rýchle zmeny a rýchlo napreduje,“ povedala Kathryn Beiser, predsedkyňa Edelman´s Corporate Practice. „Teraz je vhodný čas, aby podniky zaujali miesto v popredí spolu s podporou ich zamestnancov a zapálených zákazníkov. Lídri sa už viac nemôžu sústrediť na krátkodobé ciele. Noví generálni riaditelia musia podnikať kroky smerom k riešeniam problémov tejto doby a mať osobný záujem na úspechu spoločnosti. Partneri podnikov očakávajú, že obchodný sektor sa pevne a stabilne zameria na finančnú návratnosť, ale tiež na aktivity, ktoré riešia kľúčové otázky, ako sú vzdelávanie, zdravotná starostlivosť či životné prostredie.“

Ďalšie zaujímavé závery z Edelman Trust Barometer 2016:

  • Rodinné podniky (66 %) sú naďalej najdôveryhodnejšie, nasledované verejne obchodovanými (52 %) a štátnymi podnikmi (46 %).
  • Podniky, ktoré majú centrum v rozvinutých krajinách sú oveľa dôveryhodnejšie ako tie, ktoré sídlia v rozvojových krajinách. Kanada, Švédsko a Švajčiarsko (všetky 66 %) sú najdôveryhodnejšími krajinami.
  • Vláda je najmenej dôveryhodnou inštitúciou už piaty rok po sebe.
  • Respondenti chcú vidieť posun v zameraní CEOs od krátkodobých cieľov a lobovania k vytváraniu pracovných miest (49 %) a k dlhodobému pozitívnemu vplyvu na spoločnosť (57 %). Chcú, aby lídri boli viac viditeľní v diskusiách o príjmovej nerovnosti a verejnej politike (80 %).

O prieskume Edelman Trust Barometer

Edelman Trust Barometer je prieskum spoločnosti Edelman Berland, ktorý preveruje dôveryhodnosť, transparentnosť a kredibilitu firiem. Posledný ročník prieskumu prebiehal v období od 13. októbra do 16. novembra 2015. Dvadsaťminútového online prieskumu sa zúčastnilo viac ako 33 000 respondentov, pričom informovanú vzorku tvorilo 500 účastníkov vo veku od 25 – 64 rokov. Štúdia prebiehala v 28 krajinách a elitná verejnosť, ktorá sa jej zúčastnila, musela splniť nasledujúce kritériá: vysokoškolské vzdelanie; príjem domácnosti v hornom kvartile (25 %) vzhľadom k veku respondenta a krajine; sledovanie biznis noviniek aspoň niekoľkokrát týždenne; sledovanie noviniek v oblasti verejnej politiky aspoň niekoľkokrát týždenne. Viac informácií o prieskume nájdete tu.

 

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111