06. 11. 2017 Sociálne inovácie

EDUpoint rozšíri inšpirácie vo vzdelávaní do regiónov

Nadácia Pontis v spolupráci s Komenského inštitútom otvárajú vo Zvolene miesto inšpiratívneho vzdelávania s názvom EDUpoint.

Aktívni učitelia, lídri vo vzdelávaní, ale aj široká verejnosť, ktorá sa zaujíma o lepšie vzdelávanie, sa od novembra budú stretávať, aby sa delili o svoje skúsenosti. Nadácia Pontis v spolupráci s Komenského inštitútom otvárajú vo Zvolene miesto inšpiratívneho vzdelávania s názvom EDUpoint. Nadácia Pontis koncept neskôr rozšíri aj do ďalších slovenských regiónov. Inšpirácie sa tak budú šíriť naprieč celým Slovenskom a pridať sa bude môcť každý, komu záleží na lepšom učení našich detí.  

Lepšie vzdelávanie dosiahneme skôr, ak sa spoja snahy aktívnych učiteľov, predstaviteľov mimovládnych organizácií či iných ľudí, ktorí chcú priniesť moderné postupy. To je základná myšlienka EDUpointov, ktoré majú byť zdrojom pozitívnych príkladov vo vzdelávaní. EDUpoint vznikol v rámci programu Generácia 3.0, ktorý oceňuje, meria a šíri inšpiratívne vzdelávacie prístupy.

Stretnutia budú prebiehať v regiónoch po celom Slovensku, prvé sa uskutočnia vo Zvolene. Program bude pozostávať zo zaujímavých workshopov, diskusií, ukážkových hodín, riešení praktických problémov a učenia sa inovatívnych metód, ktoré rozvíjajú zručnosti pre 21. storočie.

„Účastníci budú môcť spoločne zdieľať príklady najlepšej praxe, diskutovať, vymieňať si skúsenosti a formovať podnety na zlepšenia vo vzdelávaní,“ uviedol Norbert Maur, programový manažér Generácie 3.0 z Nadácie Pontis.  

Učitelia sa môžu tešiť už v stredu 8. novembra vo Zvolene na workshop s témou „Učiteľ ako sprievodca“, ktorý bude viesť koučka Jana Balážová z organizácie LEAF. „Do konca roka pripravujeme aj moderované diskusie na témy, ktoré prinesú samotní učitelia, či workshopy zamerané na modernú didaktiku alebo globálne vzdelávanie so zahraničnými lektormi,“ hovorí Radoslav Plánička, z Komenského inštitútu, ktorý stretnutia koordinuje.

EDUpoint zároveň vytvorí pre učiteľov aj priestor na neformálne diskusie a stretnutia „pri káve“. Aktuálny program EDUpointov môžu záujemcovia nájsť na stránke www.komenskehoinstitut.sk/edupoint alebo www.generacia30.sk. Pre obmedzenú kapacitu je potrebné sa na každé stretnutie prihlásiť.

 

Vznik miest inšpiratívnych stretnutí – EDUpointov podporili Citi Foundation, Nadácia Slovenská sporiteľňa a Veľvyslanectvo USA. 

  

 

 

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111