29. 09. 2015 Zodpovedné podnikanie

Eko hotel Dália prvým košickým hotelom na mape elektromobility

Od konca septembra môžu majitelia elektromobilov dobíjať svoje vozidlá už aj počas svojho pobytu v Eco friendly hoteli Dália v Košiciach.

Slávnostné otvorenie prvej nabíjacej stanice pre elektromobily v Eko hoteli Dália v Košiciach.

Eco-friendly hotel Dália  je jediný certifikovaný ekologický hotel na Slovensku, ktorý spĺňa prísne kritériá prestížnej Environmentálnej značky EÚ. Okrem iného tento hotel najnovšie ponúka hosťom i možnosť dobíjať si svoje elektrické vozidlá, čím ho možno zaradiť medzi ďalšie body na zapĺňajúcej sa mape nabíjacích bodov na území Slovenska. Nabíjacia stanica od Východoslovenskej energetiky a.s. (VSE) sa nachádza v nádvorí hotela na Löfflerovej 1 v Košiciach.

Ide o ďalšiu iniciatívu súkromného podnikateľa v regióne, ktorý sa rozhodol do portfólia svojich služieb zaradiť aj verejne prístupnú nabíjaciu stanicu pre elektromobily. Národná mapa e-mobility www.kdenabijat.sk sa tak na východe Slovenska opäť zahusťuje. Na verejne dostupných nabíjačkách od VSE si vedia fanúšikovia elektropohonu dobiť svoje vozidlá okrem Košíc aj v Poprade, Prešove, Štóse, Levoči, Bojniciach, Nitre či Bratislave.

Synergie

„Iniciatívu Eco friendly hotela Dália vnímame ako prelomový bod. Ide o príklad progresívneho postoja súkromného sektora k problematike životného prostredia,“ hodnotí otvorenie nabíjacej stanice v mene Skupiny VSE Holding vedúci úseku Rozvoj spoločnosti Richard Pieger.

„Zriadením nabíjacej stanice sa Dália stala prvým hotelom v Košiciach a na východnom Slovensku s inštalovanou nabíjaciu stanicou pre elektromobily. Teší nás, že aj týmto ďalším krokom sa približujeme k našej dlhodobej vízii poskytovania služieb umožňujúcim klientom už teraz cestovanie a pobyt v Košiciach s čo najmenším negatívnym vplyvom na životné prostredie,“ hovorí Rastislav Amrich, konateľ hotela Dália. Nabíjačka v Dálii bude navyše ako ďalšiu pridanú hodnotu ponúkať klientom hotela a reštaurácie nabíjanie zdarma.

Zelený hotel, zelená budúcnosť

Eko Hotel Dália je od roku 2009 priekopníkom poskytovania ekologických ubytovacích služieb na Slovensku. Vďaka realizovaným opatreniam je jediným certifikovaným ekologickým hotelom s udelenou prestížnou Environmentálnou značkou Európskej únie. „V Dálii kladieme dôraz na podporu lokálnych producentov, čerstvosť a autenticitu používaných produktov a takisto rozvoj lokality – preto napr. dlhodobo organizujeme EKO semináre a konferencie na tieto témy. Firemní klienti iste ocenia možnosť zorganizovania k prírode ohľaduplných podujatí Green Meetings, pre konferencie, školenia či iné firemné podujatia. Špeciálnymi zľavami pre ekocestovateľov motivujeme hostí prichádzajúcich do Košíc aby na svojej ceste využili ekologické dopravné prostriedky. Je skvelé, že popri vlaku či bicykli to od dnes môže byť aj elektromobil“, uzatvára R. Amrich.

Prinášame energiu na cesty

VSE vidí pri podpore elektromobility svoju úlohu predovšetkým v oblasti nabíjacej infraštruktúry. Aj preto vybudovala jednu z najpočetnejších sietí verejných nabíjačiek, ktoré sú k dispozícii okrem východného Slovenska aj v Nitre a Bratislave. „Od roku 2010 sa snažíme byť lídrom pri uvádzaní konceptu eMobility na slovenské cesty. Aj preto sme ako prví na Slovensku zakúpili v roku 2011 výhradne elektrické vozidlo do svojho vozového parku a každý rok sa snažíme priniesť niečo nové v oblasti eMobility pre verejnosť,“ zdôrazňuje R. Pieger.

 

Zdroj: TS Eco-friendly Hotel Dália

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111