12. 12. 2016 Zodpovedné podnikanie

Elektrárňa Piešťany opäť ožíva s energiou od ZSE

Zvonuotvorené priestory piešťanskej elektrárne hostili Noc výskumníkov.

V Elektrárni Piešťany sa deti dozvedeli aj to, ako vzniká energia.

Jedným z prvých podujatí, ktoré sa v znovuotvorených priestoroch elektrárne pod zásštitou spoločnosti ZSE uskutočnilo, bola Energia Noci výskumníkov, ktorá nadväzovala na jubilejný, desiaty ročník festivalu vedy Európska Noc výskumníkov. Do Piešťan priniesla interaktívne vedecké show plné pokusov.

Britský vedec žijúci v Čechách, Michael Londesborough, deťom ukázal, ako vzniká energia, akým spôsobom ju vieme využiť bez toho, aby sme škodili životnému prostrediu, či ako ju budeme v budúcnosti uchovávať. Úžasné Divadlo Fyziky zase vo svojom predstavení Príbeh žiarovky predviedlo, čo všetko by sa muselo stať, aby bolo svetlo aj v tme. Budova elektrárne sa tak premenila na netradičnú školu, kde viac ako 400 detí malo možnosť spoznať vedu zábavnou formou.

Elektrárňa Piešťany je zrekonštruovaná priemyselná pamiatka z roku 1906. Bývalá obecná elektráreň, zapísaná na zozname národných kultúrnych pamiatok, v súčasnosti ponúka zážitkové vzdelávanie v oblasti vedy, techniky a zároveň je komunitným miestom, v ktorom sa môže prezentovať divadelné, výtvarné a hudobné umenie.

Od januára 2017 je v Elektrárni Piešťany pripravená nová programová štruktúra, založená na dvoch základných pilieroch – vzdelávaní a umení. Popularizácia vedy pre školy, bude prebiehať predovšetkým prostredníctvom interaktívnych výstav, spojených s rôznymi workshopmi. Pre vedeckých nadšencov sú tiež pripravené dva nové formáty – Vedecká kaviareň a Vedecký brloh.

 

Zdroj: TS ZSE

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111