25. 06. 2014 Zodpovedné podnikanie

Embraco na ZáZeMí

Tím dobrovoľníkov sa v Spišskej Novej Vsi podieľa na budovaní komunitnej záhrady.

© Embraco Slovakia

Tím dobrovoľníkov Embraca sa v Spišskej Novej Vsi podieľa na budovaní Zázračného Zeleného Miesta, kde vznikne komunitná záhrada pre rôzne skupiny obyvateľov mesta. Autormi projektu sú mladí ľudia, ktorí chcú motivovať ostatných k aktívnemu a environmentálne uvedomelému tráveniu voľného času, zdravému životnému štýlu a upevňovaniu priateľských vzťahov vo svojej komunite – a tým ich spájať.

Ide o renováciu oddychovej zóny na nábreží rieky. Obyvatelia si toto miesto pamätajú ako priestor bývalého letného kúpaliska. V súčasnosti tam ostalo už len močarisko, územie je zanedbané, tvoria sa na ňom nelegálne skládky odpadu a využívané je prevažne na venčenie psov.

Postupnými krokmi, ako je vyčistenie priestoru, výsadba drevín a kríkov, osadenie lavičiek, chcú autori projektu dosiahnuť, aby sa dané miesto mohlo využívať na stretávanie obyvateľov. Súčasťou bude aj prírodné detské ihrisko, ktorého prvky budú výlučne z miestnych prírodných materiálov, napr. bludisko z vŕbového prútia, bunker, pocitový chodník a iné.

Práve na budovaní prvej časti ihriska – stavby tunela z vŕbového prútia sa v máji podieľali aj dobrovoľníci z Embraca. „Upútala nás myšlienka a odvaha iniciátorov tejto aktivity. V našom meste takéto miesto chýba, preto radi priložíme ruku k jeho tvorbe“, komentuje Emília Gondeková za Tím dobrovoľníkov Embraco.

Jednotlivé prvky budú postupne vznikať počas workshopov v letných mesiacoch. V budúcnosti sa tam plánujú organizovať rôzne workshopy, kurzy a podujatia zamerané na environmentálnu výchovu a spolupracovať s materskými a základnými školami.

Embraco Tím dobrovoľníkov nechýbal ani pri tvorbe hlinenej stavby, ktorá vznikla počas aktivity Nášho mesta.

Zdroj: Embraco Slovakia

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111