21. 06. 2018 Zodpovedné podnikanie

Embraco: O krok vpred v dodávateľskej výnimočnosti

Všestranná spolupráca dodávateľa a zákazníka by mala výrazne presahovať rámec čisto obchodného vzťahu.

Pridanú hodnotu zo spolupráce medzi dodávateľom a zákazníkom už takmer 10 rokov rozvíja spoločnosť Embraco Slovakia. Výrobca kompresorov a kondenzačných jednotiek pre chladenie aktuálne udelil svojim 12 dodávateľom cenu Supplier Award, kde zohľadnil kvalitu dodávok, úroveň poskytovaných služieb, trvalú udržateľnosť dodávateľských procesov a tiež dlhodobú úzku spoluprácu s daným partnerom.

Globálnu úroveň dodávateľského reťazca Embraca dnes potvrdzuje fakt, že medzi čerstvo ocenenou dvanástkou je trojica firiem z Číny, ako i spoločnosti z Talianska, Španielska či Mexika,“ komentuje Štefan Leibiczer, európsky manažér nákupu Embraca. Dohromady bolo hodnotených 180 subjektov. Jedna z kategórií bola vyhlásená pre lokálne spoločnosti. Ocenenie si odniesol výrobca obalových materiálov z vlnitej lepenky z Humenného a dodávateľ aplikátorov etikiet a snímačov čiarových kódov z Prešova.

Embraco s cieľom vytvárať vzájomne výhodné vzťahy vytvorilo už v roku 2009 kódex pre dodávateľov. Čoskoro nato nasledoval program ich samohodnotenia a od roku 2012 prišli na rad workshopy v rámci Programu dodávateľskej výnimočnosti. Počas nich boli spoločne hodnotené ukazovatele, na ktoré Embraco kladie zvláštny dôraz. Zohľadňuje ich aj pri cenách Supplier Award, ktoré boli prvý raz udelené práve za rok 2017.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


This error message is only visible to WordPress admins
There has been a problem with your Instagram Feed.
×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.