19. 06. 2012 Nadácia Pontis

Energetici maľovali lavičky na Hlinách

Zamestnanci Stredoslovenskej energetiky sa zapojili do akcie Nadácie Pontis s názvom Naša Žilina.

Maľovali lavičky na Hlinách a zbierali smeti pri Rajčianke.

ŽILINA. Koncom minulého týždňa nezáležalo na tom či sú ľudia z malej alebo veľkej firmy, či sú generálni riaditelia alebo projektoví manažéri. Dôležité bolo, že sa spolu stretli a zapojili sa do akcie Naše mesto. Takmer400dobrovoľníkov Naše mesto je akcia, ktorú po šiestykrát usporiadala Nadácia Pontis. Zapojilo sa do nej jedenásť miest na Slovensku, medzi nimi i Žilina. Akcia spočíva v tom, že dobrovoľníci sa snažia skrášliť svoje mesto. A tak aj tí zo žilinských firiem v piatok a v sobotu odstraňovali skládky, skrášľovali parky a školské dvory, maľovali lavičky a preliezky na detských ihriskách, ale skrášľovali aj sociálne zariadenia. „V Žiline sa zapojilo zhruba do 20 aktivít asi 360 dobrovoľníkov,“ povedal Norbert Maur, programový koordinátor NadáciePontis. Maľovali lavičky na Hlinách Na Hlinách pri obchodnom dome dvanásti dobrovoľníci maľovali lavičky. Všetko zamestnanci Stedoslovenskej energetiky. „My sme sa rozhodli zapojiť do tejto akcie, pretože si chceme skrášliť naše mesto,“ povedala nám Anna, ktorá práve natierala lavičku na žlto. „Po tom, ako lavičky natrieme, by sme chceli vyzbierať aj smeti naokolo,“ dodala Vierka, jej kolegyňa. Obom šlo maľovanie od ruky a vôbec im neprekážalo, že sú trochu zababrané od farby.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111